Concursul de admitere în magistratură din perioada 4 iulie - 12 octombrie 2017

Anunţ referitor la formularea, conform art. 27 din regulament, a opţiunilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs (dată publicare: 08.12.2017) Tabel cu rezultatele obţinute la reexaminarea psihologică de către candidaţii admişi după cele două etape ale concursului de admitere în magistratură, sesiunea iulie - octombrie 2017 (dată publicare: 05.12.2017) Anunţ privind desfăşurarea reexaminării psihologice (dată publicare: 27.11.2017) Tabel cu rezultatele obţinute la testarea psihologică (dată publicare: 20.11.2017) Anunţ referitor la formularea opţiunilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs (dată publicare: 01.11.2017) Repartizarea candidaţilor la testarea psihologică - testul scris (dată publicare: 31.10.2017) Repartizarea candidaţilor la interviul psihologic (dată publicare: 31.10.2017) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice (dată publicare: 27.10.2017) Programarea la examinarea medicală (dată publicare: 26.10.2017) Anunţ privind depunerea actelor necesare în vederea verificării condiţiei de bună reputaţie (dată publicare: 26.10.2017) Lista cu rezultatele definitive după suplimentarea posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie-octombrie 2017 (dată publicare: 26.10.2017) Lista cu rezultatele definitive la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie - octombrie 2017 (dată publicare: 12.10.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la interviu (dată publicare: 10.10.2017) Anunţ privind desfăşurarea interviului la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 27.09.2017) Fişă de prezentare pentru interviu la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 27.09.2017) Repratizarea candidaţilor pentru susţinerea interviului la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 27.09.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la etapa eliminatorie la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 27.09.2017) Lista candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a raţionamentului logic la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 27.09.2017) Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor la punctaj (dată publicare: 26.09.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctaj la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 21.09.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 21.09.2017) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la baremul stabilit pentru testul de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 19.09.2017) Barem definitiv - partea II - G1-G4 (dată publicare: 19.09.2017) Barem definitiv - partea I - G1-G4 (dată publicare: 19.09.2017) Model contestaţie barem (dată publicare: 17.09.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 17.09.2017) Subiecte şi bareme (dată publicare: 17.09.2017) Programul de desfăşurare a testului grilă de verificare a raţionamentului logic din data de 17 septembrie 2017, la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 14.09.2017) Repartizarea în săli a candidaţilor pentru susţinerea testului de tip grilă de verificare a raţionamentului logic, la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 14.09.2017) Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură (dată publicare: 14.09.2017) Lista candidaţilor declaraţi respinşi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură (dată publicare: 14.09.2017) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 13.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept civil (dată publicare: 11.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept procesual civil (dată publicare: 11.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept penal (dată publicare: 11.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept procesual penal (dată publicare: 11.09.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctaj la proba de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 08.09.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 08.09.2017) Barem definitiv (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept civil (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept procesual civil (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept penal (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept procesual penal (dată publicare: 06.09.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 03.09.2017 14:45) Subiecte şi bareme Repartizarea în săli a candidaţilor pentru proba de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 4 iulie - 12 octombrie 2017 (dată publicare: 01.09.2017) Anunţ privind contestaţiile candidaţilor declaraţi respinşi la concursul de amitere în magistratură Programul de desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 3 septembrie 2017 (dată publicare: 31.08.2017) Tabel final cu rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 4 iulie - 12 octombrie 2017 (dată publicare: 31.08.2017) Tabelul cu rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 4 iulie - 12 octombrie 2017 (dată publicare: 18.08.2017)
Dată publicare: 04.07.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro