Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Concursul de admitere în magistratură din perioada 07 februarie - 22 mai 2017
Tabel cu datele obținute la testarea psihologică de către candidații admiși după cele două etape ale concursului de admitere în magistratură, sesiunea februarie-mai 2017 (dată publicare: 16.06.2017) Anunț referitor la formularea opțiunilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs (dată publicare: 06.06.2017) Anunț privind desfășurarea testării psihologice (dată publicare: 31.05.2017) Repartizarea candidaților la testarea psihologică - testul scris (dată publicare: 31.05.2017) Repartizarea candidaților la interviul psihologic (dată publicare: 31.05.2017) Programarea pentru examinarea medicală (dată publicare: 31.05.2017) Anunț privind depunerea actelor necesare în vederea verificării condiției de bună reputație (dată publicare: 18.05.2017) Lista cu rezultatele definitive la concursul de admitere în magistratură, sesiunea februarie - mai 2017 (dată publicare: 18.05.2017) Tabel cu rezultatele obținute de candidați la interviu (dată publicare: 16.05.2017) Anunţ privind desfăşurarea interviului (dată publicare: 03.05.2017) Fişă de prezentare pentru interviu (dată publicare: 03.05.2017) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea interviului (dată publicare: 03.05.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la etapa eliminatorie (dată publicare: 03.05.2017) Lista candidaţilor declaraţi admişi la proba de verifiacre a raţionamentului logic (dată publicare: 03.05.2017) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctaj la testul de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 03.05.2017) Anunț privind depunerea contestațiilor la punctaj la proba de verificare a raționamentului logic (dată publicare: 27.04.2017) Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba de verificare a raționamentului logic (dată publicare: 27.04.2017) Anunț privind nedepunerea contestațiilor la barem la testul de verfiicarea raționamentului logic (dată publicare: 25.04.2017) Anunț privind depunerea contestațiilor la barem (dată publicare: 23.04.2017) Model contestaţie barem (dată publicare: 23.04.2017) Subiecte şi bareme (dată publicare: 23.04.2017) Programul de desfăşurare a testului grilă de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 20.04.2017) Repartizarea în săli a candidaţilor la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 20.04.2017) Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 20.04.2017) Lista candidaţilor declaraţi respinşi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 20.04.2017) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 19.04.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept penal (dată publicare: 14.04.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept procesual penal (dată publicare: 14.04.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctaj la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 13.04.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 9 aprilie 2017 (dată publicare: 13.04.2017) Barem definitiv (dată publicare: 12.04.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept civil (dată publicare: 12.04.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept procesual civil (dată publicare: 12.04.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept penal (dată publicare: 12.04.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept procesual penal (dată publicare: 12.04.2017) Model contestatie la barem Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 09.04.2017 14:45) Subiecte si bareme Repartizarea în săli a candidaţilor pentru proba de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 06.04.2017) Programul de desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 9 aprilie 2017 (dată publicare: 03.04.2017) Tabel final cu rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 7 februarie - 22 mai 2017 (dată publicare: 03.04.2017) Tabel cu rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 7 februarie - 22 mai 2017 (dată publicare: 24.03.2017) Anunţul privind organizarea concursului de admitere în magistratură din perioada 07 februarie - 22 mai 2017 (dată publicare: 07.02.2017) Calendarul detaliat de desfăşurare a concursului (dată publicare: 07.02.2017) Tematica şi bibliografia de concurs (dată publicare: 07.02.2017) Cererea de înscriere la concurs (dată publicare: 07.02.2017) Lista posturilor de judecător scoase la concurs (dată publicare: 07.02.2017) Lista posturilor de procuror scoase la concurs (dată publicare: 07.02.2017) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului (dată publicare: 07.02.2017) Hotărârea nr. 279/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu modificările şi completările la zi (dată publicare: 07.02.2017)
Dată publicare: 07.02.2017


Mergi la începutul paginii