Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 04 iulie - 26 octombrie 2017
Tabelul cu rezultatele obţinute la testarea psihologică la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, de către candidaţii pentru care s-a decis continuarea procedurii, sesiunea iulie-octombrie 2017 (dată publicare: 10.01.2018) Anunţ privind programarea la examinarea medicală a candidaţilor pentru care s-a aprobat continuarea procedurii pentru ocuparea locurilor rămase neocupate la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (dată publicare: 10.01.2018) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice a candidaţilor pentru care s-a aprobat continuarea procedurii pentru ocuparea locurilor rămase neocupate la concursul de admitere la INM (dată publicare: 21.12.2017) Tabel cu rezultatele obţinute la reexaminarea psihologică (dată publicare: 05.12.2017) Anunţ privind desfăşurarea reexaminării psihologice (dată publicare: 27.11.2017) Tabel cu rezultatele obţinute la testarea psihologică (dată publicare: 27.11.2017) Repartizarea candidaţilor la testarea psihologică - testul scris (dată publicare: 06.11.2017) Repartizarea candidaţilor la interviul psihologic (dată publicare: 06.11.2017) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice a candidaţilor admişi după cele două etape ale concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, sesiunea iulie-octombrie 2017 (dată publicare: 02.11.2017) Programarea la examinarea medicală (dată publicare: 26.10.2017) Anunţ privind depunerea actelor necesare verificării condiţiei de bună reputaţie (dată publicare: 26.10.2017) Anunţ privind ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (dată publicare: 26.10.2017) Cerere de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (dată publicare: 26.10.2017) Lista cu rezultatele definitive la concursul de admitere la INM, sesiunea iulie-octombrie 2017 (dată publicare: 26.10.2017) Lista cu rezultatele finale la concursul de admitere la INM, sesiunea iulie - octombrie 2017 (dată publicare: 26.10.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la interviu (dată publicare: 24.10.2017) Anunţ privind desfăşurarea interviului (dată publicare: 03.10.2017) Fişă de prezentare pentru interviu (dată publicare: 03.10.2017) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea interviului (dată publicare: 03.10.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la etapa eliminatorie (dată publicare: 27.09.2017) Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma soluţionării contestaţiilor la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 27.09.2017) Proces verbal de contestaţii la punctaj la testul de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 26.09.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctaj la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 21.09.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 21.09.2017) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la baremul stabilit pentru testul de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 19.09.2017) Barem definitiv - partea II - G1-G4 (dată publicare: 19.09.2017) Barem definitiv - partea I - G1-G4 (dată publicare: 19.09.2017) Model contestaţie barem (dată publicare: 17.09.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 17.09.2017) Subiecte şi bareme (dată publicare: 17.09.2017) Programul de desfăşurare a testului grilă de verificare a raţionamentului logic din data de 17 septembrie 2017, la concursul de admitere la INM (dată publicare: 14.09.2017) Repartizarea în săli a candidaţilor pentru susţinerea testului de tip grilă de verificare a raţionamentului logic, la concursul de admitere la INM (dată publicare: 14.09.2017) Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (dată publicare: 14.09.2017) Lista candidaţilor declaraţi respinşi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (dată publicare: 14.09.2017) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 13.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept civil (dată publicare: 11.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept procesual civil (dată publicare: 11.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept penal (dată publicare: 11.09.2017) Proces verbal motivare soluţii contestaţii la barem - drept procesual penal (dată publicare: 11.09.2017) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la proba de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 08.09.2017) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 08.09.2017) Barem definitiv (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept civil (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept procesual civil (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept penal (dată publicare: 06.09.2017) Proces verbal soluţionare contestaţii la barem - drept procesual penal (dată publicare: 06.09.2017) Model contestaţie barem Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 03.09.2017 14:44) Subiecte şi bareme Repartizarea în săli a candidaţilor pentru proba de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada 4 iulie - 26 octombrie 2017 Programul de desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 3 septembrie 2017 (dată publicare: 31.08.2017) Tabelul final cu rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada 4 iulie - 26 octombrie 2017 (dată publicare: 31.08.2017) Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concurs (dată publicare: 18.08.2017) Anunţul privind organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii în perioada 4 iulie - 26 octombrie 2017 (dată publicare: 04 iulie 2017) Calendarul detaliat de desfăşurare a concursului (dată publicare: 04 iulie 2017) Tematica şi bibliografia concursului (dată publicare: 04 iulie 2017) Cererea tipizată de înscriere la concurs (dată publicare: 04 iulie 2017) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului (dată publicare: 04 iulie 2017) Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice (dată publicare: 04 iulie 2017) Hotărârea nr. 439/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, modificată şi completată (dată publicare: 04 iulie 2017)
Dată publicare: 04.07.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii