Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 07 iulie 2023 - 28 martie 2024

Rezultatele obținute de candidați la proba scrisa de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice si practice-personal asimilat (dată publicare: 20.11.2023 16:55) Rezultatele obținute de candidați la proba scrisa de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice si practice - auditori de justiție (dată publicare: 20.11.2023 16:55) Proces Verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba scrisă (proba a 2-a) de verificare a cunoștințelor juridice teoretice și practice (dată publicare: 20.10.2023 15:50) Proces Verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba pentru verificarea cunoștințelor juridice disciplina Drept civil și drept procesual civil (dată publicare: 20.10.2023 15:48) PV de solutionare contestatii la barem DC si DPC (dată publicare: 16.10.2023 15:55) PV de solutionare contestatii la barem DP si DPP (dată publicare: 16.10.2023 15:55) Barem definitiv DP si DPP (dată publicare: 16.10.2023 15:54) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 08.10.2023 13:05) Barem DP+DPP (dată publicare: 08.10.2023 13:04) Subiecte DP+DPP (dată publicare: 08.10.2023 13:04) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 07.10.2023 13:04) Barem DC+DPC (dată publicare: 07.10.2023 13:04) Subiecte DC+DPC (dată publicare: 07.10.2023 13:04) Repartizare în săli a candidaților - personal asimilat (dată publicare: 02.10.2023 11:05) Repartizare în săli a candidaților - auditori de justiție (dată publicare: 02.10.2023 11:04) Program de desfășurare a probelor scrise de verificare a cunoștinețlor juridice din datele de 7 și 8 octombrie 2023 (dată publicare: 02.10.2023 11:04) Lista candidatilor declarati ADMISI in urma contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice - auditor de justitie (dată publicare: 28.09.2023 16:23) Lista candidatilor declarati RESPINSI in urma contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice - auditor de justitie (dată publicare: 28.09.2023 16:22) Lista candidatilor declarati ADMISI in urma contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice - personal asimilat judecatorilor si procurorilor (dată publicare: 28.09.2023 16:20) Lista candidatilor declarati RESPINSI in urma contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice - personal asimilat judecatorilor si procurorilor (dată publicare: 28.09.2023 16:19) PV de solutionare a contestatiilor la punctaj - test grila (dată publicare: 28.09.2023 16:07) Motivare - proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DP-DPP Motivare - proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DC-DPC Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunsoștințelor juridice - Auditor de justiție Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunsoștințelor juridice - Personal asimilat judecătorilor și procurorilor Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem DP-DPP (dată publicare: 18.09.2023 15:13) Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem DC-DPC (dată publicare: 18.09.2023 15:12) Anunț privind depunerea contestațiilor la barem (dată publicare: 10.09.2023 14:12) Barem G1-G4 (dată publicare: 10.09.2023 14:11) Subiecte (dată publicare: 10.09.2023 14:11) Repartizarea în săli a candidaților auditori de justiție (dată publicare: 05.09.2023 09:05) Repartizarea în săli a candidaților personal de specialitate asimilat (dată publicare: 05.09.2023 09:04) Program de desfasurare a probei scrise de verificare a cunostintelor juridice din data de 10.09.2023 (dată publicare: 30.08.2023 14:30) Tabel FINAL privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concurs - AUDITOR DE JUSTITIE Tabel FINAL privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concurs - PERSONAL ASIMILAT JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR (dată publicare: 28.08.2023 15:11) Lista privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (dată publicare: 18.08.2023 13:27) Lista privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților auditori de justiție (dată publicare: 18.08.2023 13:26) Calendarul modificat de desfășurare a concursului (dată publicare: 21.07.2023 13:45) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 93 din 25 mai 2023 (dată publicare: 10.07.2023 16:17) Anunț privind organizarea Concursului de admitere la INM, sediunea 07 iulie 2023 - 28 martie 2024 (dată publicare: 07.07.2023 11:00) Calendarul de desfasurare a concursului (dată publicare: 07.07.2023 10:58) Tematica și bibliografia de concurs (dată publicare: 07.07.2023 10:57) Cererea de înscriere la concurs (dată publicare: 07.07.2023 10:57) Anunt cu privire la actele anexate cererii de înscriere la concurs (dată publicare: 07.07.2023 10:57) Declaratie tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs (dată publicare: 07.07.2023 10:56) Instructiuni privind folosirea platformei informatice pentru înscrierea online (dată publicare: 07.07.2023 10:56) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114/28.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la INM (dată publicare: 07.07.2023 10:55)
Dată publicare: 07.07.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro