Regulamente în aplicarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 183/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 257/17.04.2007  de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 94/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 394/17.04.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 378/19.05.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 380/06.06.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 459/30.06.2011 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 549/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 367/20.06.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 549 bis/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 457/24.07.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 894/15.09.2015 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 745/06.10.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1478/19.12.2017 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 30/12.01.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 173/22.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 246/12.04.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 91/2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 625/13.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6/04.01.2008
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 550/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370/21.06.2013
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 546/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418/5.06.2014
- modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 1047/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861/19.11.2015 - modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 567/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 445/15.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 126/1.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233/4.04.2007; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 634/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/4.05.2009 - modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1171/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891/27.12.2012 
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 551/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370/21.06.2013   
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 866/03.07.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541/22.07.2013 
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 53/15.01.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 105/10.02.2015
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 185/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 93/16.03.2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 597/26.03.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 252/15.04.2009;
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 819/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704/15.10.2012;
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 552/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 375/25.06.2013
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 232/06.03.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191/18.03.2014
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 819/11.07.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693/08.08.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 184/29.03.2007,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 92/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005;
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 803/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 682/02.10.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 181/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.251/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 108/23.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.304/12.04.2005 cu modificările şi completările ulterioare; - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 635/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.306/11.05.2009.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 830/15.11.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.852/02.12.2011.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 142/01.03.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.178/20.03.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 994/23.10.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.746/06.11.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1095/28.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891 /27.12.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 50/23.01.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86/08.02.2013
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1264/24.11.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971/29.12.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 820/11.07.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693/08.08.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 182/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 633/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/04.05.2009
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 140/07.02.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/23.02.2017
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 295/20.03.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304/04.04.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.186/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 95/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 653/20.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695 din 12.10.2007. de abrogare a alin. (1) al art. 7 din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 163/04.03.2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 08.04.2010. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49/19.01.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 16.03.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 713/16.06.2016. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 13.07.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1309/27.10.2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 14.11.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1069/03.12.2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1054 din 13.12.2018
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 27/20.02.2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 193 din 10.02.2020
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 217/12.11.2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1132 din 25.11.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

 
Dată publicare: 17.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro