Regulamente în aplicarea Legilor nr. 303, 304 şi 317/2004

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii - aprobat prin Hotarârea Plen CSM nr. 1073 din 03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1044/10.12.2018 -  Deschide


Regulament privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii - adoptat prin Hotarârea CSM nr. 327/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/14.09.2005 - Deschide


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef -  aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1074/03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1047/10.12.2018 - Deschide


Regulament de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare – aprobat prin Ordinul inspectorului-șef nr. 53/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 628/25.06.2021 - Deschide


Regulament privind aprobarea normelor pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară – aprobat prin Ordinul inspectorului-șef al Inspecției judiciare nr. 51/14.06.2021

Document – Site Inspecția Judicară Deschide


Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare - aprobat prin Ordinul inspectorului-șef nr. 49/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 884/15.09.2021 - Deschide


Regulamentul de ordine interioară al parchetelor - aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 947 din data de 14 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1004 din 13.12.2019 - Deschide


Regulament de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate - adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 89/23.01.2014 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 77 din 31.01.2014 -Deschide


Regulament privind examenul de capacitate a judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari - aprobat prin Hotărârea nr. 103/4.06.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527 din 27 iunie 2019 - Deschide


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor -aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru Judecători nr. 1348 din data de 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 768 din 23.09.2019 - Deschide


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie -aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 681 din data de 23 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 639 din 1.08.2019 -Deschide


Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii- aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 219 din 10 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226/20.03.2020 - Deschide


Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor si procurorilor- adoptat prin Hotărârea CSM nr.676/4.10.2007, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 814/29.11.2007, republicată în temeiul art. V din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 918 din 15 noiembrie 2016 - Deschide


Regulament privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1113 din 7 octombrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 988 din 15 octombrie 2021 Deschide


Regulament privind evaluarea activității profesionale a procurorilor - aprobat prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 130 din 25 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 101 din 01 februarie 2022 Deschide


Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 862/03.07.2014  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 533 din 17.07.2014 - Deschide


Regulament privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 322/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 816/8.09.2005 - Deschide


Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari - aprobat prin Hotarârea C.S.M.. nr. 176/06.02.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014 - Deschide


Metodologia privind numirea în funcţia de judecător în condiţiile art. 331 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în funcţia de magistrat-asistent în condiţiile art. 67 alin. (5), precum şi reîncadrarea în funcţia de judecător ori magistrat-asistent în condiţiile art. 83 alin. (3) din aceeaşi lege

- aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a C.S.M. nr. 49 din 17 ianuarie 2019

 

Metodologia privind menţinerea în funcţia de procuror, în condiţiile art. 83, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările şi completările ulteriroare

-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 946 din 14 noiembrie 2019  


Metodologia privind procedura de concurs pentru numirea  procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

-aprobată prin  prin Hotărârea Secţiei pentru procurori  nr. 722 din 20 noiembrie 2018
-modificată prin 
Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 122 din 28 februarie 2019  


Regulament privind concediile judecătorilor şi procurorilor- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 325/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005 - Deschide


Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii - adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 127/1.03.2007, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr.193/21.03.2007 - Deschide


Regulament privind admiterea la Institutului Naţional al Magistraturiiadoptat prin Hotărârea nr. 119/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 708 din 16.07.2020Deschide


Regulament privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 91/21.05.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 455/06.06.2019 Deschide


Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură- aprobat prin Hotărârea nr. 120/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 709 din 16.07.2021 - Deschide


Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1057 din 06 aprilie 2023, publicată  în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 10 aprilie 2023 - Deschide


Metodologia privind menţinerea în funcţia de judecător, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile art. 83 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 823 din 20 iunie 2019


Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu

-  aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 140 din 6 februarie 2014

Document - Sursa Eurolex Deschide


Regulament privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri

- aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1296 din 14 decembrie 2017, prin care a fost abrogată Hotărârea nr. 335 din 13 martie 2014 a Plenului C.S.M. pentru aprobarea   Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni

Arhivă* Descarcă

Dată publicare: 17.04.2017 01:00:00

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro