Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Regulamente în aplicarea Legilor nr. 303, 304 şi 317/2004
Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea CSM nr. 326/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/27.09.2005
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 238/23.03.2006, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 374/ 2.05.2006
- modificat şi completat prin  Hotarârea C.S.M. nr.745/16.11.2006, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1010/ 19.11.2006
- modificat şi completat prin  Hotarârea C.S.M. nr. 622 din 21.09.2006, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1026/ 22.12.2006
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 83 din 15.02.2007, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 126/ 21.02.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 399 din 24.05.2007, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 450/ 03.07.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 433 din 14.06.2007, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 510/ 30.07.2007
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 564 din 19.06.2008, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 515/ 09.07.2008
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1314 din 27.11.2008, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 835/11.12.2008
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 176 din 24.03.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 272/19.04.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 267 din 28.04.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 350/19.05.201
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 283 din 5.05.2011, privind procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 333/13.05.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 379 din 6.06.2011, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 459/30.06.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 484 din 21.07.2011, privind procedura de selecţie a candidaţilor pentru numirea în funcţia de judecător la ÎCCJ, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 538/29.07.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 609 din 10.07.2012, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 477/12.07.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1061 din 15.11.2012, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 797/28.11.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1132 din 13.12.2012, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 894/28.12.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.891 din 19.09.2013, privind reorganizarea aparatului propriu, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 595/24.09.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.130/30.01.2014, ca urmare a adoptării Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicarea a noului Cod de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 95/06.02.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 510 din 10.04.2014, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 304/24.04.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 274 din 19.03.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 254/16.04.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.782 din 8.07.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 562/28.07.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.895 din 15.09.2015, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii şi aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 729/29.09.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1132 din 27.10.2015, privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 814/2.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 641 din 26.05.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu competenţa de emitere a dispoziţiilor de salarizare şi de întocmire a fişelor de post, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 421/3.06.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1106 din 19.09.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 840/24.10.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1387 din 14.11.2016, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu termenul pentru care se păstrează pe site materialele care conţin date personale ale candidaţilor la concursurile şi examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 993/09.12.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 571 din 09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 430/12.05.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
-adoptat prin Hotarârea CSM nr. 327/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/14.09.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare
- aprobat prin Hotărârea nr. 159/09.03.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 184/21.03.2012
- modificat prin Hotărârea nr. 277/05.04.2012, pentru abrogarea art. 29 din regulament, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 253/13.04.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 801 din 18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 682 din 2.10.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 694 din 18.06.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 30.06.2014
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 633 din 25.05.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 428 din 9.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1027 din 15.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 29.11.2012 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 340 din 29.03.2016. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 20.04.2016
- Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară - Regulament
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare
- aprobat  prin Ordinul inspectorului-şef nr. 24/28.09.2012 - cuprinde toate modificările aduse actului oficial inclusiv cele prevăzute în O. Nr. 36 din 7.09.2015 al Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 694 din 15.09.2015
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
-  aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 1375/17.12.2015, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 970/28.12.2015, prin care se abroga Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotararea CSM nr. 387/22.09.2005
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 141/07.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 130/20.02.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Dispozitivul consolidat al Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1151/2015 - cuprinde rubricile registrelor care se țin pentru evidența activității instanțelor, prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hot. Plen CSM nr.1375/2015 Descarcă
Arhivă* Descarcă

Regulament de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate
-adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 89/23.01.2014 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 77 din 31.01.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind examenul de capacitate a judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari
- adoptat prin Hotărîrea nr.581, din 14 septembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.789 din 19.09.2006 de abrogare a  Hotarârii nr.306/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.815 din septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea nr. 652 din 20 septembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 695 din 12.10.2007, de abrogare a alin. (2) al art. 38 din Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari - al cărui termen de intrare în vigoare se prorogă prin  Hotărârea nr.731, din 1 noiembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 803 din 26.11.2007 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii nr. 652 din 20 septembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, de modificare a Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 695 din 12.10.2007 - modificat prin  Hotărârea nr.731, din 1 noiembrie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 803 din 26.11.2007
- modificat prin Hotărârea nr. 608 din 10.06.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 438 din 18.06.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea nr. 1049 din 13.10.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat prin Hotărârea nr. 1323 din 8.12.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 971 din 29.12.2015
- modificat prin Hotărârea nr.501 din 26.04.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.382 din 19.05.2016
- modificat prin Hotărârea nr.671 din 12.06.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.464 din 21.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin  Hotarârea 621/21.09.2006, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 825 din 6.10.2006, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 194/9.03.2006 , publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 262 din 23.03.2006  de adoptare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, prin care se abrogă  Hotărârea C.S.M. nr. 323/24.08.2005 de adoptare a regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor,  cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 659/03.07.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 511 din 08.07.2008 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 2150/10.12.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 47 din 21.01.2010 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 129/18.02.2010, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 124 din 24.02.2010
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 750/18.10.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 807 din 15.11.2011
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 799/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 698 din 11.10.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 545/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 365 din 19.06.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 832/20.08.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 536 din 26.08.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 148/10.02.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 122 din 17.02.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1050/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 44/21.01.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 58 din 27.01.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 711/16.06.2016. publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 526 din 13.07.2016 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 897/14.07.2016. publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 549 din 21.07.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea CSM nr. 1260/20.11.2014, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 7/6.01.2015
- modificat prin Hotărârea CSM nr. 1615/15.12.2016, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 1072/30.12.2016
- modificat prin Hotărârea CSM nr. 572/09.05.2017, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 430/12.06.
2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 74/31.01.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 112 din 13.02.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 580/26.06.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 481 din 13.07.2012.
- modificat  şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 1130/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 890 din 27.12.2012
- modificat şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 873/20.08.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 581 din 12.09.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1051/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 569/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 445/15.06.2017
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 681/27.06.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 493/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 320/27.04.2006 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 384 din 4.05.2006, de abrogare a Hotărârea C.S.M. nr. 283/10.08.2005 de adoptare a Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 817/04.09.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 654 din 16.09.2008.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1170/22.10.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 727/26.11.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 338/13.03.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 194/19.03.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1048/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 568/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 445 din 15.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor si procurorilor
- adoptat prin Hotărârea CSM nr.676/4.10.2007, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 814/29.11.2007  de abrogare a  Hotarârii CSM nr. 324/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 823/12.09.2005 *Anexele sunt publicate în Monitorul Oficial Partea I-a bis, nr. 814/29.11.2007 - modificat şi completat prin Hotărârea CSM nr. 79/24.01.2008, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr.115/139.02.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 837/30.09.2010, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 706/ 22.10.2010  - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 839/30.09.2010 pentru aprobarea fişelor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, a modelului orientativ al raportului de evaluare şi a modelului orientativ al procesului-verbal anual de evaluare
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 144/01.03.2012, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 199/ 27.03.2012
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr.1157/3.11.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 858/ 18.11.2015 
- republicată * Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 918 din 15 noiembrie 2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 862/03.07.2014  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 533 din 17.07.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 322/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 816/8.09.2005
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 2223/17.12.2009, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 12/08.01.2010
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1081/8.10.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 669/31.10.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 503/26.04.2016. publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 381/19.05.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 193/9.03.2006  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 329 din 12.04.2006, de abrogare a Hotărârea C.S.M. nr. 484/19.10.2005 de adoptare a Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător; - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 727/23.04.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 313 din 12.05.2009.  - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 355/26.05.2011, publicată în Monitorul Oficial Partae I, nr. 392 din 3.06.2011; - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 470/12.07.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 550 din 03.08.2011
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 610/10.07.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 478 din 12.07.2012
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 911/08.10.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 754 din 09.11.2012
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 1094/28.11.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 6 din 04.01.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.129/30.01.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.90 din 5.02.2014
- modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr.827/03.07.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.528 din 16.07.2014 - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr.828/03.07.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.528 din 16.07.2014 - modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr.1047/23.09.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.748 din 14.10.2014
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr.113/10.02.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 122 din 17.02.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.896/14.07.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 549 din 21.07.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
- aprobat prin Hotarârea C.S.M.. nr. 176/06.02.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr. 577/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concediile judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 325/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 422/14.06.2007, publicată în Monitorul Oficial Pertea I, nr. 421/25.06.2007; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 729/10.07.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 602/12.08.2008; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 632/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 274/28.04.2009. - completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 596/01.07.2010, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 498/19.07.2010.
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 832/15.11.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/15.11.2011.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 693/18.06.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 487/1.07.2014.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 327/07.04.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 287/28.04.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1324/08.12.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 974/29.12.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 712/16.06.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527/13.07.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1189/06.10.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 891/8.11.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1637/20.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1051/27.12.2016 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 179/28.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 204/24.03.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 127/1.03.2007, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr.193/21.03.2007 de abrogarea a Hotarârii C.S.M. nr. 320/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr. 850/20.09.2005. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 452/21.06.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530/06.08.2007. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 81 din 24.01.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 89/05.02.2008. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 912 din 25.09.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 734/30.10.2008, în sensul abrogării art. 19 din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1485 din 17.12.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 896/30.12.2008, în sensul abrogării alineatului (4) din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49 din 23.01.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 104/21.02.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1585 din 15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1072/30.12.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 439/15.06.2006, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 560/28.06.2006, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 305/17.08.2005 de adoptare a Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 144/7.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.236/5.04.2007 - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 475/26.06.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.540/08.08.2007 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 538/05.06.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 444/13.06.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr 869/14.05.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 400/12.06.2009 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr 228/14.04.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 344/18.05.2011 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 381/06.06.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 344/18.05.2011
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 278/05.04.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 261/20.04.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 513/14.06.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 405/18.06.2012
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 546 bis/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365/19.06.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 715/27.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431/16.07.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 652/10.06.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446/18.06.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1131/06.11.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900/11.12.2014 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.475/13.05.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 359/25.05.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1045/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861/19.11.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1386/14.11.2016, publicată în Monitorul Oficial , Partea I, nr.14/06.01.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.561/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial , Partea I, nr.435/12.06.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.683/27.06.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.439/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 279/05.03.2012publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 258/19.04.2012 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 152/01.03.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 230/14.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 514/14.06.2012  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 405/18.06.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 546/04.06.2013  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365/19.06.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.653/10.06.2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446/18.06.2014
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1216/06.11.2014publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900/11.12.2014
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1046/13.10.2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861/19.11.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 566/09.05.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 435/12.06.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.682/27.06.2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 293/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 288/2.05.2007 de abrogare  a Hotărârii C.S.M. nr. 307/17.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 779/26.08.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1121/23.10.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 824/08.12.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1789/15.10.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 732/28.10.2009
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1255/20.11.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 7/06.01.2015 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr.477/13.05.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 359/25.05.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1052/13.10.2015,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.570/09.05.2017,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 430 din 12.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind promovarea în funcţia de prim magistrat-asistent şi magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.292/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 288/2.05.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 585/8.12.2005 , publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1164/22.12.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu
-  aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 140 din 6 februarie 2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni
- aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 335 din 13 martie 2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

 
Dată publicare: 17.04.2017 01:00:00


Mergi la începutul paginii