Proiecte de acte normative

Atribuţii:
Potrivit articolului 38 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii in materie legislativa:
•    adoptă Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi alte regulamente si hotărâri prevăzute in Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi in Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
•    asigura publicarea Codului deontologic al judecătorilor si procurorilor şi a regulamentelor prevăzute la alin. (1) in Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
•    avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;
•    avizeaza proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, in cazurile prevăzute de lege;
•    poate sesiza ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative in domeniul justiţiei
Dată publicare: 18.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro