Acte normative privind sistemul judiciar român

Constitutia României, din 21 noiembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003 [Deschide]


Codul Civil - Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil [Deschide]


Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil [Deschide]


Codul de procedură civilă - Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă [Deschide]


Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [Deschide]


Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă [Deschide]


Codul Penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal [Deschide]


Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal [Deschide]


Codul de Procedură Penală - Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală  [Deschide]


Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale [Deschide]


Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  [Deschide]


Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  [Deschide]


Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată [Deschide]


Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice [Deschide]


Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente [Deschide]


Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public [Deschide]


Hotararea Guvernului nr. 123 din 7.02.2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public [Deschide]


Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator [Deschide]


Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995, republicată [Deschide]


Legea nr. 51 din 07.06.1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată [Deschide]


Lege nr.188 din 1.11.2000 privind executorii judecătoreşti, republicată [Deschide]


Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii [Deschide]


Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată [Deschide]

Dată publicare: 19.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro