Consiliul Superior al Magistraturii
Adaugă la favorite Skip Navigation Links
 Caută
Acte normative privind sistemul judiciar român
Constitutia României, din 21 noiembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
 • modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003   publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 758/29.10.2003 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod Civil - Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 17/17.03.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 196 din 21.03.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 1 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Civilă - Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial inclusiv cele prevăzute în Legea nr.17/17.03.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 196/21.03.2017  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 95/08.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1009 din 15.12.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod Penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 224/04.04.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 427 din 09.06.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 133 din 8.06.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 411 din 10.06.2015 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Penală - Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 2 din 17.01.2017, publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 324 din 5.05.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 9 din 27.01.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 79 din 30.01.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 78 din 16.11.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea 1, nr. 938 din 22.11.2016 şi O.U.G. nr. 80 din 16.11.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea 1, nr. 939 din 22.11.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în DCC nr. 374 din 02.06.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea 1, nr. 504 din 05.07.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 130 din 03.06.2015,  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 408 din 10.06.2015 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 89 din 28.04.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 316 din 3.05.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 144 din 12 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Hotararea Guvernului nr. 123 din 7.02.2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • cuprinde modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 144/12.07.2016 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în DCC nr.397 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial Parte I, nr.532 din 15 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 17 din 17.03.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 196 din 21.03.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 51 din 07.06.1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 25 din 24.03.2017 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 210 din 28.03.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Lege nr.188 din 1.11.2000 privind executorii judecătoreşti, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 46 din 30 martie.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 241 din 1.04.2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 318 din 11.12.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 961 din 24.12.2015 [Descarcă - document sursă Eurolex]
 
19.04.2017