Documente internaţionale

Declaraţie cu privire la Principiile de Independenţă a Justiţiei adoptată de Conferinţa Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est, Brijuni, Croaţia, 14 octombrie 2015 (data publicare: 13 noiembrie 2015) Notă privind Regulamentul Consiliului European referitor la marca comunitară Carta Europeana cu privire la Statutul judecatorului, adoptata de Consiliul Europei, Strasbourg, 8-10 iulie 1998 Conventie din 4.11.1950 pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, adoptata de Consiliul Europei Protocol nr. 1 din 20.03.1952 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale Protocol nr. 4 din 16.09.1963 recunoscând anumite drepturi si libertati, altele decât cele deja înscrise în Conventie si în primul Protocol aditional la Conventie Principii de baza privind independenta justitiei, adoptate de al 7-lea Congres al Natiunilor Unite privind prevenirea crimei si a tratamentelor ostaticilor, Milano, 26 august - 6 septembrie 1985 Protocol nr. 2 din 6.05.1963 atribuind Curtii Europene a Drepturilor Omului competenta de a da avize consultative Protocol nr. 6 din 28.04.1983 privind abolirea pedepsei cu moartea Protocol nr. 7 din 22.11.1984 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, încheiat la Roma la 4 noiembrie 1950 Protocol nr. 9 din 06.11.1990 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale Protocol nr.10 din 25.03.1992 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale Statut model pentru grefierul european, adoptat de Consiliul Europei Conventia O.N.U. împotriva coruptiei Conventia civila privind coruptia, adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1999 Conventia penala privind coruptia, adoptata de Consiliul Europei la 7 ianuarie 1999 Protocol aditional la Conventia penala asupra coruptiei, adoptat de Consiliul Europei la 15 mai 2003 Conventia Europeana asupra imunitatii de jurisdictie, adoptata de Consiliul Europei si intrata în vigoare la 11 iunie 1976 Protocol aditional la Conventia Europeana asupra imunitatii de jurisdictie, adoptat de Consiliul Europei si intrat în vigoare la 22 mai 1985 Recomandarea (2000) 19 a Comitetului de Ministri catre statele membre privind rolul procurorului în sistemul de justitie penala, adoptat la 6 octombrie 2000 Recomandarea (2003) 14 a Comitetului de Ministri catre statele membre privind interoperatibilitatea sistemelor de informatii în sectorul justitiei, adoptat la 9 septembrie 2003 Recomandarea (86) 12 a Comitetului de Ministri privind masurile pentru prevenirea încarcaturii de cauze în instante, adoptata la 16 septembrie 1986 Recomandarea (92) 15 Comitetul de Ministri catre statele membre privind învatamântul, cercetarea si pregatirea în domeniul dreptului si a tehnologiei informatiei, adoptata la 19 octombrie 1992 Recomandarea (94) 12 a Comitetului de Ministri catre statele membre privind independenta, eficienta si rolul judecatorilor, adoptata la 13 octombrie 1994 Rezolutia (97) 24 a Comitetului de Ministri privind cele 20 de principii calauzitoare în lupta anticoruptie, adoptat la 6 noiembrie 1997 Rezolutia (99) 5 a Comitetului de Ministri privind constituirea Grupului Statelor ce lupta împotriva Coruptiei (GRECO) adoptat la 1 mai 1999
Dată publicare: 20.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro