Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2017

Protocol de colaborare privind educaţia juridică încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție [Descarcă]
Părţi: Ministerul Justiției, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție
Dată încheiere: 20.07.2017
Valabilitate: -
Obiect: Cooperarea în vederea promovării educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar, de la vârsta de debut a învăţământului şcolar obligatoriu şi până la liceu inclusiv, în cadrul învăţământului şcolar obligatoriu, prin oferirea de informaţii cu caracter juridic cadrelor didactice şi elevilor
Acord - cadru privind efectuarea stagiului de practică [Descarcă]
Părţi: Universitatea Titu Maiorescu şi Consiliul Superior al Magistraturii
Dată încheiere: 10.11.2017
Valabilitate: 1 an
Obiect: 1. Acordul cadru stabileşte cadrul general în care se vor organiza şi desfăşura stagiile de practică pentru studenţii/masteranzii/doctoranzii Facultăţii de Drept, în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor.
2. Scopul activităţilor desfăşurate în cadrul practicii îl reprezintă creşterea nivelului de pregătire a studenţilor prin participarea la stagii de practică, în vederea corelării competenţelor dobândite în procesul educaţional cu cerinţele pieţei muncii şi a facilitării accesului la un loc de muncă în domeniul ştiinţelor juridice.
Dată publicare: 01.08.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro