Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2015

Protocol privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul de Mediere
Dată încheiere: 05 octombrie 2015
Valabilitate: -
Obiect:
-cooperarea în vederea informării publicului cu privire la rolul şi statutul mediatorilor, avantajelor folosirii procedurii medierii, degrevării organelor judiciare de cauzele ce pot fi soluţionate pe calea medierii, creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionalismul magistraţilor, precum şi dezvoltării unor strategii eficiente de comunicare.
-continuarea colaborării în vederea îmbunătăţirii cadrului legal care reglementează activitatea de mediere, în limita competenţelor legale.

Protocol de colaborare pentru traducerea documentului CEPEJ intitulat ,,Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice" [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
Dată încheiere: 09 ianuarie 2015
Valabilitate: -
Obiect: Părţile se vor asocia pentru traducerea prin intermediul unui traducător autorizat (sau a unei societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniu) a documentului elaborat de CEPEJ şi intitulat ..Report on "European judicial systems - Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice";
- In vederea traducerii documentului se va încheia un contract de prestări servicii, demersurile pentru selectarea prestatorului, redactarea contractului şi semnarea contractului urmând să fie făcute de către Consiliul Superior al Magistraturii, cu consultarea tuturor părţilor implicate;
- Plata facturii rezultate ca urmare a traducerii acestui document se va împărţi în mod egal între părţile semnatare, detaliile concrete privind recepţia lucrării şi realizarea efectivă a plăţii urmând să fie stipulate prin contract.

Protocol  privind campania de conştientizare a opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei, implicaţiile acestuia şi promovarea programelor de combatere a corupţiei, conform proiectului "Speak Up II- Engaging Citizen in fighting corruption in Southen Europe" (Implicarea cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei în Sud Estul Europei) [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Asociaţia Română pentru Transparenţă | Transparency International România (TI-RO)
Dată încheiere: 02 septembrie 2015
Valabilitate: -
Obiect: Obiectul prezentului protocol îl constituie campania de conştientizare a opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei, implicaţiile acestuia şi promovarea programelor de combatere a corupţiei, conform proiectului "Speak Up II- Engaging Citizen in fighting corruption in Southen Europe" (Implicarea cetăţenilor în lupta împotriva corupţiei în Sud Estul Europei), prioritate a DG Home Affairs în România, Bulgaria, Italia, Portugalia, Slovacia si Cipru.
 
Dată publicare: 06.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro