Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2014

Protocol privind colaborarea între Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Afacerilor Externe în vederea promovării jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [Descarcă]
Părţi:Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Afacerilor Externe
Dată încheiere: 27 martie 2014
Valabilitate: -
Obiect:
- părţile îşi acordă sprijin reciproc în vederea respectării jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
- prevederile prezentului protocol competenţelor Părţilor stabilite prin acte normative
- informaţiile transmise în baza prezentului protocol şi care nu sunt publice, nu pot fi facute publice fără acordul prealabil al Părţii care le-a comunicat

CARTA REŢELEI BALCANICE ŞI EUROMEDITERANEENE A CONSILIILOR JUDICIARE [Descarcă]
Părţi:Consilii judiciare
Dată încheiere: 13 mai 2014
Valabilitate: -
Obiect:
-îmbunătăţirea cooperării între părţile semnatare în vederea consolidării independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar
-consolidarea statutului judecatorilor si al procurorilor
-cresterea increderii in sistemele judiciare
-consolidarea capacităţii instituţionale a consiliilor judiciare din regiune
 
Dată publicare: 06.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro