Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2011

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Agenţia Naţională de Integritate [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Agenţia Naţională de Integritate
Dată încheiere: 21 decembrie 2011
Valabilitate: până la 31 decembrie 2012
Obiect: - informare reciprocă asupra aspectelor care interferează cu domeniul de activitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
Dată încheiere: 21 decembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM, MJ, ÎCCJ şi PÎCCJ [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii, Ministerul Justiţiei, ÎCCJ, PÎCCJ
Dată încheiere: 30 noiembrie 2011
Valabilitate: nelimitat
Obiect: accesare şi absorbţie a fondurilor europene şi a altor fonduri internaţionale
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu "din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu "din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Dată încheiere: 22 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova
Dată încheiere: 18 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Consiliul Naţional al Audiovizualului [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiliul Naţional al Audiovizualului
Dată încheiere: 17 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect:- informare reciprocă asupra aspectelor care interferează cu domeniul de activitate
- îmbunatăţirea cadrului legislativ privind domeniile de activitate specifice
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Dată încheiere: 14 noiembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect:- promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Act adiţional la Protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistarturii şi Asociaţia Europeană a Studenţilor la Drepr, ELSA - Bucureşti [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi ELSA Bucureşti
Dată încheiere: 27 octombrie 2011
Valabilitate: 2 ani
Obiect: Prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat la 3 iunie 2006

Protocol de colaborare între CSM şi Consiliul Superior al Magistraturii din Italia [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Consiglio Superiore della Magistratura Italia
Dată încheiere: 20 octombrie 2011
Valabilitate: până la 31 decembrie 2012
Obiect: - identificarea criteriilor şi indicatorilor pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor judecătorilor, instanţelor şi sistemului ca întreg
- identificare unelte pentru evaluarea calităţii proceselor juridice
Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de drept
Dată încheiere: 26 septembrie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - promovarea unui învâţâmănt juridic superior de calitate
- îmbunătăţirea dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun
Protocol de Colaborare Pentru Implementarea Noilor Coduri
Părţi: Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România şi CSM
Dată încheiere: 14 iulie 2011
Valabilitate:
Obiect: Protocolul reprezintă cadrul de coeziune al resurselor umane şi materiale din cele şapte instituţii în vederea realizării în comun a unor activităţi de formare profesională a  tuturor practicienilor dreptului.
Părţile protocolului au convenit întocmirea unui Plan de Acţiune ce va cuprinde etape, componente şi acţiuni de formare, care vor fi realizate pe măsură ce noile coduri vor intra în vigoare

Protocol inter-instituţional de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Dată încheiere: 1 iulie 2011
Valabilitate:
Obiect: - îmbunătăţirea actului de justiţie
- sporirea încrederii cetăţenilor în sistemul de justiţie, sporirea credibilităţii celor două instituţii precum şi pentru identificarea unor soluţii de  îmbunătăţire a dispoziţiilor legale care privesc domeniile de interes comun

Act aditional la Protocolul privind colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Dată încheiere: 30 iunie 2011
Valabilitate:
Obiect:

Protocol de Colaborare încheiat între CSM şi UNBR [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Uniunea Naţională a Barourilor din România
Dată încheiere: 19 mai 2011
Valabilitate:
Obiect: - îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie,
- creşterea încrederii opiniei publice în sistemul judiciar prin aplicarea unor metode şi mijloace la nivel sistematic,
- eficientizarea activităţii instanţelor de judecată şi parchetelor
- preocuparea pentru a uni eforturile CSM şi UNBR în vederea implementării noilor coduri prin pregătiri profesionale comune ale magistraţilor şi avocaţilor

Protocolului Trilateral de Colaborare încheiat între MAE, CSM şi IER
Părţi: Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul European din România
Dată încheiere: 6 aprilie 2011
Valabilitate:
Obiect: - realizarea unei baze comune de date care să cuprindă traducerea şi revizia în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului
- elaborarea, publicarea şi distribuirea către magistraţi şi alte categorii de persoane interesate a unor culegeri, sinteze şi alte materiale documentare având conţinut de informare cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi organizarea de mese rotunde, dezbateri şi conferinţe pe aceeaşi problematică

Protocol privind colaborarea dintre CSM şi Instituţia  Avocatul Poporului [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Avocatul Poporului
Dată încheiere: 1 aprilie 2011
Valabilitate: 5 ani
Obiect: - creşterea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionismul magistraţilor
- îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea autoriţăţii judecătoreşti
 
Dată publicare: 06.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro