Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2010

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Asociaţia ORDES (suspendat 3 luni) [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Asociaţia ORDES
Dată încheiere: 17 decembrie 2010
Valabilitate: perioadă nedeterminată
Obiect: derularea proiectului "Tineri în interacţiune" şi cooperare în vederea: creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionalismul magistraţilor, realizării unui studiu asupra percepţiei autorităţii legii în rândul a cel puţin 500 de adolescenţi despre justiţie, dobândirea de către adolescenţi a cunoştinţelor necesare din domeniul judiciar care pot contribui la dezvoltarea lor profesională, elaborarea şi utilizarea unor chestionare pentru determinarea aptitudinilor şi pentru selecţie, astfel încât tinerii să poată face faţă mai bine provocărilor în cadrul relaţiilor sociale şi personale, educarea civică a tinerilor în spiritul respectării legilor

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Economic şi Social [Descarcă]
Părţi: CSM şi Consiliul Economic şi Social
Dată încheiere: 3 noiembrie 2010
Valabilitate: 5 ani de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 1 an
Obiect: părţile convin să colaboreze în vederea: creşterii încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, în independenţa, imparţialitatea şi profesionalismul magistraţilor, redefinirii rolului şi statutului asistenţilor judiciari, îmbunătăţirea dispoziţiilor de ordin procedural privind soluţionarea conflictelor de muncă şi asigurări sociale, unificarea practicii judiciare în litigiile de muncă şi asigurări sociale, înfiinţării de tribunale specializate pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale

Protocol de  colaborare încheiat  între Consiliul Superior  al  Magistraturii  şi Asociaţia Europeană Studenţilor la Drept, ELSA - Bucureşti [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii  cu ELSA Bucureşti
Dată încheiere: 3  octombrie  2010
Valabilitate: un an de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor
Obiect: părţile urmăresc să contribuie la educaţia juridică  a studenţilor la drept prin organizarea unor stagii de practică în cadrul CSM, de 3 sau 3 ori pe an în cursul unui an universitar, în funcţie  de necesităţile studenţilor şi disponibilitatea CSM

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova
Dată încheiere: 30 iunie 2010, Bucureşti
Valabilitate: perioadă nedeterminată, cu posibilitate de denunţare prin notificare scrisă cu termen prealabil de 6 luni, dar rămâne valabil de durata acţiunilor in derulare
Obiect: părţile prezentului Protocol vor promova colaborarea în următoarele direcţii: schimbul reciproc de informaţii în domeniul juridic; schimbul de informaţii şi de experienţă privind organizarea, competenţele şi activităţile Părţilor, prin organizarea vizitelor de studiu între membrii celor trei Consilii şi reprezentanţi ai aparatului tehnic; sprijin reciproc pentru formarea judecătorilor, procurorilor şi a personalului auxiliar din sistemul judiciar; transmiterea materialelor şi documentelor realizate de părţi privind activitatea acestora şi funcţionarea sistemului judiciar, care ar putea contribui la dezvoltarea celor trei instituţii, prin asimilarea celor mai bune practici, la nivel european; acordarea de expertiză tehnică pe domenii de interes comun pentru Părţi; colaborarea viitoare materializată în schimburi de experienţă între magistraţii din statele părţilor semnatare, care vor permite cunoaşterea directă a sistemelor de drept; cooperarea în alte probleme juridice şi judiciare de interes pentru Părţi.

Protocol de  colaborare încheiat între  CSM  şi  IRDO în  cadrul unor  proiecte determinate  de  necesitatea  creşterii  gradului  de  pregătire al  judecătorilor şi  procurorilor [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Român pentru Drepturile Omului
Dată încheiere: 22 aprilie 2010
Valabilitate: perioadă nedeterminată, până la încetarea prin acordul scris al părţilor
Obiect: părţile vor colabora pentru derularea unor activităţi publicistice în domeniul aplicării prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului sau de interes pentru sistemul judiciar. Activităţile menţionate anterior vor consta, în principal, în elaborarea, publicarea şi distribuirea către judecători, procurori, auditori de justiţie şi către alte categorii de persoane, a unor culegeri, studii, sinteze şi a altor materiale având conţinut de informare în domeniul drepturilor omului. Într-o primă etapă, părţile vor colabora în vederea publicării şi distribuirii lucrării intitulate "Tratat de management juridic şi jurisdicţional", elaborate de domnul Vasile Pătulea.

Protocol de  colaborare încheiat  între Consiliul Superior  al  Magistraturii şi portalul juridic - Juridice .ro [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior  al  Magistraturii şi portalul juridic www.juridice.ro
Dată încheiere: 24 martie 2010
Valabilitate: perioadă nedeterminată
Obiect: - reflectarea pe portalul juridic www.juridice.ro a activităţii CSM şi a modului de funcţionare a sistemului judiciar
Dată publicare: 06.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro