Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2008
Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Centrul de Documentare şi Informare Publică [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Centrul de Documentare şi Informare Publică
Dată încheiere: 10 noiembrie 2008
Valabilitate: perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de denunţare prin notificare scrisă şi termen prealabil de 15 zile
Obiect: - realizarea unor programe comune care să aibă drept scop educaţia juridică a publicului; transmiterea către public a materialelor şi documentelor realizate de CSM; schimburi de experienţă între magistraţi şi colaboratori ai CDIP; cooperarea în alte domenii juridice de interes pentru ambele părţi

Protocol    de    colaborare încheiat    între    Consiliul Superior    al     Magistraturii    şi    Societatea Română  de  Radiodifuziune [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Societatea Română de Radiodifuziune
Dată încheiere: 23 octombrie 2008
Valabilitate: perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de denunţare prin notificare scrisă şi termen prealabil de 15 zile, dar rămâne valabil pe durata misiunilor aflate în derulare
Obiect: - realizarea unor emisiuni care să aibă drept scop educaţia juridică a publicului; transmiterea către publicul ascultător a materialelor şi documentelor realizate de CSM; schimburi de experienţă între magistraţi şi jurnalişti prin organizarea de vizite ale purtătorilor de cuvânt la posturile de radio, în vederea dezvoltării de bune practici între părţi; cooperarea în alte domenii juridice de interes pentru ambele părţi

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Magistraturii din Italia [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Magistraturii din Italia
Dată încheiere: 22 septembrie 2008, Bucureşti
Valabilitate: perioadă nedeterminată, cu posibilitatea denunţării în scris cu respectare unui termen de preaviz de 6 luni
Obiect: - cooperare bilaterală în următoarele domenii: schimb de informaţii în domeniul juridic privind organizarea, competenţele şi activităţile părţilor, prin organizarea de vizite de studiu între membrii celor două Consilii şi reprezentanţii aparatului tehnic, transmiterea de materiale privind activitatea celor două Consilii, relevante pentru dezvoltarea celor două instituţii,  organizarea de schimburi de experienţă între magistraţii români şi italieni, care vor permite cunoaşterea şi îmbunătăţirea sistemelor de drept din cele două state, cooperarea în alte domenii de natură juridică şi judiciară, de interes pentru ambele părţi, organizarea de seminarii şi conferinţe ştiinţifice pe teme de interes comun

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul European din România în cadrul unor proiecte determinate de procesul de integrare a României în structurile UE, cu implicaţii asupra carierei şi  activităţii judecătorilor, procurorilor şi auditorilor de justiţie [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul European din România
Dată încheiere: 17 iulie 2008
Valabilitate: perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de încetare prin acordul scris al părţilor
Obiect: -colaborare în vederea derulării unor activităţi comune de cercetare a modului de aplicare în dreptul intern a prevederilor acquis-ului comunitar şi ale CEDO (elaborarea, publicarea şi distribuirea către magistraţi, auditori de justiţie şi alte categorii de persoane a unor culegeri, sinteze şi alte materiale având conţinut de informare asupra jurisprudenţei CJCE şi traducerea jurisprudenţei CEDO)

Protocol de colaborare încheiat  între Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia    Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative privind justiţia pentru minori [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia    Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
Dată încheiere: 23 iunie 2008
Valabilitate: de la data semnării şi până la elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea sistemului justiţiei pentru minori şi familie
Obiect: - colaborare activă în domeniul protecţiei drepturilor copilului, prin derularea următoarelor activităţi: realizarea unui studiu privind punerea în aplicarea  regulilor speciale de procedură prevăzute în cap. XI din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi realizarea justiţiei pentru minori în România; organizarea şi desfăşurarea unei Conferinţe naţionale privind justiţia pentru minori în România

Protocol de colaborare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională    pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta   Curte de Casaţie şi  Justiţie, Ministerul  Internelor şi Reformei Administrative şi Fundaţia Scheherazade [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi  Justiţie, Ministerul  Internelor şi Reformei Administrative şi Fundaţia Scheherazade
Dată încheiere: 18  iunie  2008
Valabilitate: de la momentul semnării până la momentul întocmirii Raportului final al Conferinţei
Obiect: - asigurarea colaborării în vederea depunerii unei aplicaţii în scopul obţinerii de fonduri pentru organizarea Conferinţei naţionale privind justiţia pentru minori în România
Dată publicare: 06.04.2017


Mergi la începutul paginii