Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Lista protocoalelor de colaborare încheiate de Consiliul Superior al Magistraturii cu alte instituţii la nivel intern şi internaţional, în anul 2007
Acord de cooperare încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Puterii judecătoreşti din Bulgaria [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii din România şi Consiliul Superior al Puterii Judecătoreşti din Bulgaria
Dată încheiere: 17 mai 2007, Bucureşti
Valabilitate: perioadă nedeterminată
Obiect: - cooperare bilaterală în următoarele domenii: schimb de informaţii în domeniul juridic privind organizarea, jurisdicţia şi activităţile părţilor, prin organizarea de vizite de studiu între membrii celor două Consilii şi reprezentanţii aparatului tehnic, transmiterea de materiale privind activitatea celor două Consilii, relevante pentru dezvoltarea celor două instituţii,  recunoaşterea reciprocă a expertizelor tehnice din domeniile de interes comun, promovarea cooperării şi schimbului de experienţă dintre magistraţii români şi bulgari, pentru o mai bună cunoaştere şi colaborare reciprocă, precum şi promovarea colaborării în alte domenii ale dreptului sau de natură judiciară care prezintă interes pentru ambele părţi

Protocol de  colaborare încheiat între  Consiliul Superior al Magistraturii şi  Curtea  de  Apel Bucureşti [Descarcă]
Părţi: Consiliul Superior al Magistraturii şi  Curtea  de  Apel Bucureşti
Dată încheiere: 19 martie 2007
Valabilitate: un an, cu posibilitatea prelungirii
Obiect: - Curtea de apel  Bucureşti va pune la dispoziţia CSM o sală corespunzătoare pentru instalarea echipamentului de translaţie simultană achiziţionat în cadrul proiectului Phare RO 2004/016-772.01.04.02, lot 3, CSM având folosinţa exclusivă şi gratuită asupra sălii respective
Dată publicare: 06.04.2017


Mergi la începutul paginii