Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Proiectul de Lege de ratificare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a proiectului de lege pentru punerea în aplicare a acestui protocol, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.S.M.: Aviz favorabil prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1586 din 15 decembrie 2016, cu observaţiile menţionate în anexă.
Dată publicare: 28.04.2017


Mergi la începutul paginii