Documente strategice

Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin H.G. nr. 1155 din data de 23.12.2014 Planul de acţiune aferent, aprobat prin HG nr. 282/2016 din data de 22 aprilie 2016 Strategia Nationala Anticoruptie Plan de actiune 2012-2015 Inventar indicatori de evaluare DECLARAŢIA COMUNĂ a Consiliului Superior al Magistraturii , Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Ministerului Public de aderare la valorile fundamentale, principiile şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie (data publicării: 25 octombrie 2012) Direcţiile de acţiune ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru perioada 2010 - 2011, adoptate prin Hotărârea Plenului CSM nr. 841/30 septembrie 2010 (în urma raportului de ţară din 20 iulie 2010) Actualizarea direcţiilor de acţiune ale CSM adoptată prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1421/10 septembrie 2009 (în urma raportului de ţară din 22 iulie 2009) Direcţiile de acţiune ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2009, adoptate prin Hotărârea Plenului CSM nr. 307/26 februarie 2009 (în urma raportului interimar din 12 februarie 2009) Anexă la H.G. nr.1.346 din 31 octombrie 2007 H.G. nr. 1.346 din 31 octombrie 2007 privind aprobarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Monitorul Oficial Nr. 765 din 12 noiembrie 2007 Anexa nr. 2 la HG 232/2005 - Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005 - 2007 Anexa nr. 1 la HG 232/2005 - Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 HG nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de Reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 HG nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 Anexa nr. 2 la HG nr. 231/2005 - Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie Anexa nr. 1 la HG nr. 231/2005 - Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005 - 2007
Dată publicare: 06.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro