Grup de lucru interinstituţional pentru interconectarea sistemelor informatice ECRIS (MPR) şi SIEMD-SNRI (IGPR)

Dată publicare: 18.06.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro