Atribuţiile plenului CSM - cariera magistraţilor

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor:
 a) apără independenţa şi reputaţia profesională a judecătorilor şi procurorilor;
 b) numeşte şi revocă inspectorul-şef, în condiţiile legii;
 c) adoptă hotărârea privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, pe baza raportului întocmit de
     Inspecţia Judiciară, în condiţiile legii;
 d) propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecători şi procurori, în condiţiile legii;
 e) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
Dată publicare: 06.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro