Atribuţiile secţiilor CSM - cariera judecătorilor şi procurorilor

Atribuțiile Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii – cariera judecătorilor
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor:
a) dispune delegarea şi detaşarea judecătorilor, în condiţiile legii;
b) numeşte şi revocă din funcţie preşedintele, vicepreşedinţii şi preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
c) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor;
d) numeşte judecătorii stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
e) eliberează din funcţie judecătorii stagiari;
f) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, de către judecătorii înscrişi la concursul de promovare şi de către judecătorii propuşi pentru numirea în funcţii de conducere;
g) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale a judecătorilor, constituite în condiţiile legii;
 h) dispune promovarea judecătorilor;
 i) numeşte în funcţii de conducere judecătorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului;
 j) aprobă transferul judecătorilor;
 k) dispune suspendarea din funcţie a judecătorilor;
 l) convoacă adunările generale ale judecătorilor, în condiţiile legii;
 m) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe;
 n) ia măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor;
 o) adoptă Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti;
 p) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
 
Atribuțiile Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii - cariera procurorilor
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera procurorilor:
a) la propunerea ministrului justiţiei, înaintează Preşedintelui României propunerea pentru numirea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctului şi adjunctului acestuia, procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestuia;
 b) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjuncţilor acestuia;
c) avizează propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a procurorilor şefi de secţii ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
d) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a procurorilor;
e) numeşte procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
f) eliberează din funcţie procurorii stagiari;
g) analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare, de către procurorii înscrişi la concursul de promovare şi de către procurorii propuşi pentru numirea în funcţii de conducere;
 h) soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale a procurorilor, constituite în condiţiile legii;
 i) dispune promovarea procurorilor;
 j) numeşte în funcţii de conducere procurorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului;
 k) aprobă transferul procurorilor;
 l) dispune suspendarea din funcţie a procurorilor;
 m) dispune delegarea şi detaşarea procurorilor, în condiţiile legii;
 n) convoacă adunările generale ale procurorilor, în condiţiile legii;
 o) aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru parchete;
 p) ia măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a procurorilor;
  q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
 
Dată publicare: 06.04.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro