Anunţ de participare - nr. CN1040399/16.03.2022 - "Amenajarea şi dotarea camerelor pentru audierea minorilor la sediul instanţelor de judecată" în cadrul proiectului "Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar", finanţat în cadrul Programului "Justiţie", prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

Dată publicare: 05.04.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro