Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru selecţia unui expert în cadrul proiectului "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar", cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+118765
Dată publicare: 28.09.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii