Anunţ de participare - nr. CN1050075/08.12.2022 - "Dezvoltare sistem informatic" pentru implementarea proiectului "CPCI – Creșterea performanței și calității instituționale prin îmbunătățirea sistemului de evaluare și asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar", cod SIPOCA/MySMIS 762/135456

Dată publicare: 09.12.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro