NOUL COD CIVIL

Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil
- cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în L.Nr.138/15.10.2014 publicată în M.Of.Nr.753/16.10.2014
Document - Sursa Eurolex

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare  Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cle prevăzute în Legea nr.214 din 28 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.388 din 28 iunie 2013
Document - Sursa Eurolex
 
Legea nr. 287/2009*) privind Codul civil
Izvoarele dreptului civil
Art. 1 - (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului
* . *
 
Dată publicare: 07.02.2014 00:04:00

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro