Comunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


31 octombrie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ

        Secţia pentru procurori, la data de 31.10.2017, a finalizat procedura de analiză a Raportului Inspecţiei Judiciare având ca obiect eficiența managerială şi modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea structurii centrale a DNA, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentelor de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat.

        În urma deliberărilor, Secţia pentru procurori a aprobat cu observații Raportul Inspecţiei Judiciare, observațiile însușite vizând o parte din concluziile şi propunerile formulate în mod distinct de către cei şase inspectori judiciari care au efectuat verificări la nivelul secțiilor şi compartimentelor din cadrul DNA.

       Sectia pentru procurori  a dispus şi excluderea din conținutul Raportului a aspectelor care fac obiectul unor sesizări din oficiu ale Inspecţiei Judiciare privind comiterea unor potențiale abateri disciplinare.

        Au fost respinse observațiile conducerii Inspecției Judiciare, acestea din urmă neavând rolul de armonizare a unor aspecte neunitare ale Raportului.

        De asemenea, odată cu adoptarea Raportului au fost admise o parte din  obiecțiunile formulate de către unitatea de parchet supusă controlului.

      Totodată, Secția pentru procurori a formulat şi o serie de propuneri de natură a clarifica aspectele insuficient analizate în cuprinsul Raportului de control, dar şi aspecte ulterioare apărute în spațiul public.

        Astfel, Secția a solicitat Inspecţiei Judiciare următoarele:

1. Dispunerea unui control în vederea remedierii deficiențelor constatate la nivelul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție,  în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport, prin care să se verifice:

 -  situația cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări;

 -  situația cauzelor repartizate spre soluționare procurorilor Țuluş Doru Florin și Moraru Iorga Mihaiela;

 - situația comunicărilor procedurale pentru anul 2016, în cazul soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță și rechizitoriu, în ceea ce privește respectarea dispozițiilor art. 145 C.p.p.

2. Verificarea aspectelor apărute în spațiul public cu privire la existența unor înscrisuri olografe preconstituite și care au putut forma obiectul unor analize separate ale inspectorilor judiciari (veridicitatea acestor informații/ identificarea persoanelor care au realizat înscrisurile/ scopul acestor verificări).

3. Verificarea aspectelor apărute în spațiul public cu privire la analizarea altor dosare decât cele aferente perioadei 2016 – 01.07.2017 (evidența verificărilor Registrelor penale 2004 – 2015/ nominalizarea dosarelor verificate pentru această perioadă/ măsuri propuse).

4. Evaluarea declarațiilor luate procurorilor care nu mai activează în DNA prin compararea cu declarațiile tuturor procurorilor care în prezent își desfășoară activitatea în cadrul Secției judiciare (audierea tuturor procurorilor în activitate din acest compartiment/ realizarea unei analize comparative proporționale între declarațiile acestora și declarațiile celor care au plecat din DNA/ măsuri propuse).

5. Dispunerea  în termen de 6 luni a  unui control la Secţia Judiciară care să includă o analiză detaliată cu privire la situaţia achitărilor definitive în perioada 2016 – semestrul I 2017, în raport de data sesizării primei instanţe şi momentul pronunţării soluţiei definitive.

       Pe baza analizării întregului material transmis de către Inspecţia Judiciară, Secţia pentru procurori a apreciat că activitatea managerială a conducerii DNA, desfăşurată în perioada 2016 - 01.07.2017, a fost una eficientă.

SECŢIA PENTRU PROCURORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Dată publicare: 31.10.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro