COMPLETĂRI la Informarea CSM din 13 octombrie 2017 privind demersurile de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu participarea la întâlnirile de lucru ale Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


18 octombrie 2017

COMPLETĂRI  la Informarea CSM din 13 octombrie 2017

privind demersurile de la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu participarea la întâlnirile de lucru ale Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției

        Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media din cadrul CSM este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele informaţii suplimentare:

        Prin adresa nr.20889/16.10.2017, transmisă Comisiei speciale comune a Parlamentului României, Consiliul Superior al Magistraturii a reafirmat importanţa cooperării interinstituţionale pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, întrucât acesta reprezintă un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor conferite de legea fundamentală şi celelalte acte normative.

        Reiterând îndatorirea Consiliului de a se implica activ în aspectele ce privesc autoritatea judecătorească, în strictă conformitate cu litera şi spiritul actelor normative ce guvernează Justiţia română, Consiliul a încunoştinţat Comisia specială comună despre rezultatul analizei realizată în cadrul Comisiei nr.1 – “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul CSM, rezultat care a fost cuprins şi în “Minuta întâlnirii Comisiei nr.1 din 16 octombrie 2017” ce a fost publicată de site-ul Consiliului Superior al Magistraturii în secţiunea Activitate Consiliu – Comisii şi colective de lucru – Comisia nr.1 “Legislaţie şi cooperare interinstituţională” – procese verbale ale întâlnirilor Comisiei.

        În acord cu rezultatul acestei analize interne, prin aceeaşi adresă menţionată mai sus, s-a transmis Comisiei speciale comune a Parlamentului disponibilitatea Consiliului de a participa, prin preşedinte sau persoana desemnată de acesta, în limitele competenţelor constituţionale şi legale, la dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Comisiei speciale comune, de îndată ce îi va fi pusă la dispoziţie o iniţiativă legislativă asumată, având ca scop sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legsialtive în domeniul justiţiei.

       Ulterior, prin adresa nr.20889/17 octombrie 2017, urmare a solicitării venite din partea dl. Florin Iordache – Preşedintele Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției – de desemnare a unui reprezentant al CSM care să participe la şedinţa Subcomisiei  pentru legislaţia civilă de la orele 9,00, iar apoi la lucrările Subcomisiei pentru legislaţia penală, de la orele 11,00, ambele în data de 18 octombrie 2017, Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns acestei solicitări reiterând aceleaşi aspecte transmise anterior.

        În aceste sens, reafirmând, şi prin această din urmă adresă, caracterul esenţial al cooperării interinstituţionale pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis din nou disponibilitatea deplină de a participa, prin preşedinte sau persoana desemnată de acesta, în limitele competenţelor constituţionale şi legale, la dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Comisiei speciale comune şi a subcomisiilor acesteia, de îndată ce îi va fi pusă la dispoziţie o iniţiativă legislativă asumată, având ca scop sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legsialtive în domeniul justiţiei.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 18.10.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro