MESAJUL membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei mondiale a Justiției Sociale”

București, 20.02.2021

                  MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei mondiale a Justiției Sociale”

 

Anual, data de 20 februarie reprezintă celebrarea “Zilei mondiale a Justiției Sociale”, scopul principal fiind acela de a promova egalitatea între oameni, precum și de a elimina orice barieră bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală și în general, orice alte criterii ar face obiectul unei discriminări.

Termenul de “justiție socială” a fost adus în discuție pentru prima dată de cărturarul italian Luigi Taparelli (1793-1862), acesta fiind și cel care a elaborat principiul subsidiarității, ca parte a teoriei sale de drept natural a ordinii sociale.

Ziua de referință a fost stabilită în cadrul celei de-a 63-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, eveniment ce a avut loc în data de 26 noiembrie 2007, urmând ca la data de 10 iunie 2008, Organizația Mondială a Muncii să adopte Declarația privind justiția socială, aceasta vizând o uniformizare globală bazată pe principiul echitabilității.

Conceptul de “justiție socială” desemnează modul în care trebuie aplicată justiția în societatea organizată în cadrul democrației constituționale, în relația cu clasele sociale existente și se referă la faptul că fiecare cetățean trebuie să aibă aceleași drepturi și oportunități, de aici emanând obligativitatea instituțiilor fundamentale ale statului de a asigura bunăstarea, echilibrul și garantarea egalității în drepturi tuturor membrilor societății, indiferent de clasa socială din care provin, așa cum prevăd și normele imperative ale Constituției care reglementează drepturile și libertățile fundamentale, dar și egalitatea în drepturi, fără privilegii și fără discriminări.

În calitate de membri aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, încurajăm și susținem echilibrul rațional și decizional din partea tuturor instituțiilor și autorităților care au ca principal scop garantarea calității serviciilor publice aflate în slujba societății.

La mulți ani “Justiției Sociale”!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

 

Dată publicare: 20.02.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro