MESAJUL membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile”

       București, 23.10.2020

                  MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile”

Anual, data de 25 octombrie vizează celebrarea „Zilei Europene a Justiției Civile”, ocazie oportună pentru a aminti tuturor cetățenilor că întregul sistem judiciar funcționează în slujba acestora și că drepturile garantate la nivel european și național reprezintă unul dintre obiectivele principale pentru toate instituțiile aparținând puterii judecătorești.

În prezent, există un constant proces de schimbare, în vederea îmbunătățirii tuturor ariilor de drept, urmare a necesității de evoluție, remarcându-se totodată o creștere a complexității procedurilor și normelor judiciare. În acest context, instituțiile din sistemul judiciar, sunt chemate să manifeste un real interes pentru sporirea gradului de transparență instituțională astfel încât să se faciliteze liberul acces la justiție tuturor cetățenilor.

Credibilitatea în justiție reprezintă o chestiune de strictă actualitate atât în Uniunea Europeană cât și la nivel naţional, astfel încât considerăm că se impune din partea tuturor reprezentanților sistemului judiciar respectarea principiilor care au la bază rațiunea, responsabilitatea și corectitudinea în raport cu întreaga societate.

Apreciem că justiția civilă din România, raportată la standardele și valorile justiției europene, poate contribui, în mod decisiv, la restaurarea fundamentului drepturilor individuale ale cetățenilor, inclusiv la prevenirea și controlul violenței de limbaj, stării conflictuale și în general a tuturor faptelor dăunătoare întregii societăți. Spre exemplu violența în scoli[1].

Urăm un călduros „La mulți ani” tuturor profesioniștilor dreptului: avocaţi, executori, notari, magistrați, grefieri, consilieri juridici și dorim cetățenilor să aibă parte de o justiţie dreaptă, echitabilă şi responsabilă pentru a căpăta deplină încredere în justiție!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile:

Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 23.10.2020
Dată publicare: 23.10.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro