COMUNICAT DE PRESĂ al membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la prevenirea și controlul violenței în școli

                                        București, 21.10.2020

COMUNICAT DE PRESĂ

al membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la prevenirea și controlul violenței în școli

 

România se confruntă din ce în ce mai des cu un fenomen deosebit de negativ în mediul școlar, denumit “bullying”, așa cum este definit în Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, fenomen care a luat amploare într-un mod exponențial și a fost adus la cunoștința cetățenilor, mai ales prin intermediul mass-media.

Potrivit definiției din legea sus menționată, “Bullying este acţiunea sau seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale". În același context, precizăm în mod expres că, potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, sunt interzise cinci forme de abuz asupra copilului, respectiv fizic, emoțional, psihologic, sexual și economic.

Întregul sistem judiciar este garantul respectării Constituției, a supremației sale și a legilor în cadrul democrației constituționale iar în consecință, organele judiciare nu se pot deroba de răspunderea aplicării sancțiunilor care au ca principal scop prevenirea și controlul violenței în unitățile școlare iar procedurile de investigare a acestor cazuri, cu prioritate trebuie să fie axate pe victime. Studiile criminologice arată pe de o parte că efectele agresiunilor sunt pe termen lung pentru victime, iar pe de altă parte că atunci când aceste fapte sunt săvârșite de minori, adeseori aceștia sunt victime la rândul lor ale unui mediu familial neglijent sau chiar violent. Percepția societății este aceea că de cele mai multe ori aceste situații sunt bagatelizate de agenții legii și tratate ca subiecte derizorii în loc să fie înțeleasă cu adevărat amploarea acestui fenomen și caracterul distructiv pentru generațiile viitoare și siguranța societății. O atenție specială trebuie dată remedierii traumelor individuale create de bulling.

Cu privire la această situație care vizează reale probleme pentru întreaga societate, a fost elaborat și inserat în circuitul institutional, un nou plan de acțiune, având ca principale obiective sporirea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice dar și combaterea delicvenței juvenile din mediul învățământului preuniversitar.

Pe această cale, în calitate de membri aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, apreciem și salutăm înființarea noii structuri “Poliția Siguranță Școlară” care și-a început activitatea în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (I.G.P.R.) începând cu data de 14 septembrie 2020, odată cu debutul noului an școlar și urăm succes tuturor entităților implicate în realizarea obiectivelor propuse!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

                                                            Dată publicare: 21.10.2020
Dată publicare: 21.10.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro