Comunicat de presă

Comunicat de presă

 

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţii societății civile, solicită Plenului C.S.M. să adopte măsura suspendării activității instanțelor şi parchetelor, cu excepția cauzelor privind persoane arestate, a celor cu minori, precum şi a altor cauze a căror judecare ar atrage încălcarea drepturilor şi libertăților fundamentale.

Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile susțin întru totul opinia Uniunii Naționale a Barourilor din România şi solicită Plenului C.S.M. adoptarea măsurilor şi recomandărilor necesare protejării justițiabililor şi apărătorilor care interacționează cu serviciul public de justiție, în completarea măsurilor adoptate de secțiile Consiliului (de natură a proteja, în primul rând, pe magistraţi, judecători şi procurori).

O asemenea solicitare va fi realizată formal şi în cadrul unei ședințe de urgență a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Membrii aleşi ai CSM, reprezentanți ai societății civile,

  Victor ALISTAR                                                         Romeo CHELARIU

Dată publicare: 12.03.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro