Comunicat de presă

Comunicat de presă

Având în vedere informațiile din spațiul public privind modalitatea de încadrare a membrilor CSM reprezentanți ai societății civile şi constituirea echipei de lucru din cadrul cabinetului membrilor, precum şi natura tendențioasă de prezentare a acestora, pentru corecta informare a opiniei publice fac următoarele precizări:

I. Cu privire la modificarea modului în care se face încadrarea membrilor CSM prin amendarea Legii nr. 317/2004 privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii:

a. Modificarea modului de încadrare a membrilor CSM reprezentanți ai societății civile a intervenit ca urmare a obligativității pentru legiuitor de a transpune decizia Curții Constituționale  nr. 374 din 2016 care statuează că mandatul pentru membrii aleși ai Consiliului este unul colectiv. Pe cale de consecință, la momentul modificării legii, Parlamentul a dispus eliminarea factorilor de discriminare doar cu privire la încadrare, fără a acorda statut de magistrat celor doi membrii.
b. Dat fiind faptul că cei doi reprezentanți nu participă la ședințele secțiilor, legiuitorul a stabilit în plus pentru aceștia atribuții specifice privind o arie instituțională foarte vastă referitoare la transparență, petiționare şi cooperare, care implică un volum suplimentar de activitate.
c. Prin reformarea CSM, la solicitarea şi amendamentele depuse de Asociația Română pentru Transparență şi de către mine, au fost impuse obligații de transparență care sunt de natură să schimbe profund modalitatea de lucru şi deschiderea instituțională: CSM a intrat în categoria instituțiilor cărora li se aplică Legea nr. 52/2003 privind transparența instituțională; CSM are obligația de a publica pe pagina de site ordinea de zi completă şi de a publica proiectele de hotărâri ce se supun aprobării cu 3 zile înainte de data ședinței; CSM are acum obligația prin lege (şi nu doar prin regulament) de a transmite ședințele organelor decizionale; CSM are obligația de a dezbate în Comisii de specialitate formale toate lucrările înainte de a se supune analizei şi aprobării plenului sau secțiilor.
d. Modificările legislative privind funcționarea CSM nu s-au redus doar la aceste aspecte, ci au avut în vedere şi separarea carierelor prin stabilirea competențelor specifice ale Secției pentru judecători şi ale Secției pentru procurori.

II. Cu privire la necesitatea de a constitui echipe de lucru şi activitatea mea ca membru al Consiliului:
a. Ca membri cu activitate permanentă, reprezentanții societății civile participă atât la toate ședințele Comisiilor de specialitate care analizează toate lucrările înaintea adoptării în Plen sau în Secții cât şi la toate ședințele de Plen.
b. În privința activității mele în cadrul Consiliului, împreună cu o echipă restrânsă din cabinet şi aparat am lucrat, cu excepția unui singur proiect, la toate proiectele depuse de Consiliu, fie la nivel de fișă aprobată, fie la nivel de proiect acceptat spre finanțare sau proiect în implementare (respectiv 5 proiecte). Ca urmare a implicării personale, CSM are o echipă așezată şi performantă de implementare a proiectelor POCA şi a depus proiecte pentru implementare în valoare de peste 120 milioane RON (de 4 până la 6 ori mai mult comparativ cu alte instituţii din domeniul justiției, şi anume Ministerul Justiţiei, Parchetul General, Inspecția Judiciară eligibile la aceste linii de finanțare). CSM a devenit instituția nr. 1 în absorbția fondurilor europene din programul POCA.
c. De asemenea, a fost elaborată procedura operațională pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională şi este în lucru procedura operațională tot la cabinetul membrului pentru publicitatea completă a lucrărilor Consiliului în Plen şi Secții.

În concluzie, activitatea depusă în cadrul Consiliului depășește cu mult activitatea altor membrii, ceea ce justifică fără îndoială existența unei echipe de lucru încadrată la nivelul cabinetului membrului la jumătate din schemă. În ceea ce privește cuantumul de indemnizare, trebuie notat că acesta este stabilit de lege pentru toți membrii cu activitate permanentă, iar eu am participat la toate ședințele de Plen, neavând vreo o absență nejustificată. 

Solicit organismelor de presă care au prezentat inițial informațiile să publice şi acest precizări pentru completa şi corecta informare a cititorilor lor.

Victor Alistar

Dată publicare: 14.10.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro