Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Informare de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


 

     21.11.2018

INFORMARE DE PRESĂ

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoştinţă următoarele:

La data de 15 noiembrie 2018, Consiliul Superior al Magistraturii, a lansat în cadrul Proiectului „ TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar ”, din Programul Operaţional Capacitate Administrativă cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, reluarea procedurii de selecţie a experţilor în ceea ce priveşte activităţile de elaborare şi prezentare a ghidului de bune practici privind relaţia Consiliului Superior al Magistraturii cu executivul şi legislativul.

Pentru detalii vă rugăm să accesaţi link-ul de mai jos.

https://drive.google.com/file/d/1XMHpXzgI1_Z1VU8XnJRX9e71Sksr5Sf1/view

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 21.11.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii