Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Comunicat de presă privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


21.09.2018

Comunicat de presă

privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de

magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să aducă la cunoştinţă următoarele:

Prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 885/13.09.2018, s-a aprobat organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a concursului pentru ocuparea a 10 posturi vacante de magistrat-asistent.

Concursul se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 21 septembrie - 21 decembrie 2018, pentru următoarele: patru posturi la Secţia I Civilă şi şase posturi la Secţia Penală.

La concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 14 alin. 2 lit. a - e şi de art. 67 alin. 4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu o vechime de cel puţin 5 ani vechime în funcţiile prevăzute de lege, la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face la Consiliul Superior al Magistraturii - Direcţia Resurse Umane şi Organizare, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr.141 B, sector 6, până la data de 12 octombrie 2018, inclusiv.

Taxa de înscriere la concurs este de 550 lei şi se achită la Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unui test grilă de verificare a cunoştinţelor teoretice şi a unei probe scrise practice la data de 23 noiembrie 2018, conform prevederilor art. 10 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea nr. 293/2007 a Plenului Consiliului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, www.csm1909.ro şi a Institutului Naţional al Magistraturii, www.inm-lex.ro.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

 

Dată publicare: 21.09.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii