Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Informare de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                         18 septembrie 2018

INFORMARE DE PRESĂ

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere interesul public de dată recentă afirmat în legătură cu modul de derulare al proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația de etnie romă și alte categorii vulnerabile/Improving access to justice for Roma and other vulnerable. An integrated approach”, este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele :

În perioada martie 2014 - aprilie 2017, în cadrul Programului RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, Consiliul Superior al Magistraturii, în parteneriat cu Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia, Consiliul Europei (CoE), Institutul Național al Magistraturii și Agenția Națională pentru Romi, a implementat proiectul „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația de etnie romă și alte categorii vulnerabile/Improving access to justice for Roma and other vulnerable. An integrated approach”, tema şi obiectivele acestuia fiind propuse de Consiliu.

Obiectivele generale ale acestui proiect au vizat îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă, prin acordarea de asistență juridică directă, precum și prin organizarea unor activități conexe menite să crească gradul de conștientizare cu privire la drepturile și libertățile fundamentale.

(Link către pagina proiectelor)

Reuşita proiectului s-a datorat desosebitei implicări a echipei de proiect, al cărei management general a fost asigurat de conducerea Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe din cadrul Consiliului, pe parcursul derulării sale nefiind semnalate niciun fel de incidente.

Rezultatele proiectului au fost apreciate de finanțatorul norvegian, acțiunile derulate răspunzând obiectivelor de îmbunătățire a situației populației de etnie romă pe care le-a vizat mecanismul financiar norvegian.

Proiectul a fost prezentat ca bună practică în Raportul privind drepturile fundamentale pentru anul 2017 al Agenției pentru Drepturile Fundamentale (FRA), fiind evidențiată perspectiva generoasă prin abordarea unei sfere largi a categoriilor de populație considerate vulnerabile, populația de etnie romă fiind vizată explicit, dar nu exclusiv.

În ceea ce priveşte afirmaţiile publice făcute de un consilier pentru afaceri europene din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, la nivelul aparatului tehnic al Consiliul Superior al Magistraturii se vor efectua verificări în condiţiile legii.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 18.09.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii