Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
PRECIZĂRI

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


3 mai 2018

PRECIZĂRI

Având în vedere scrisoarea deschisă adresată Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de către Forumul Judecătorilor din România, publicată la data de 02.05.2018 pe site-ul „juridice.ro”, Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media din cadrul Consiliului este abilitat să facă următoarele precizări:

Potrivit Constituţiei şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, rolul central al Consiliului este acela de garant al independenţei justiţiei, această îndatorire fiind dusă la îndeplinire prin activitatea membrilor săi.

Consiliul recunoaşte în mod neechivoc rolul şi importanţa asociaţiilor profesionale ale magistraţilor în fundamentarea deciziilor privind gestionarea problemelor majore cu care se confruntă sistemul judiciar, ţinând seama de fiecare dată de punctele de vedere ale acestora.

Amintim că, în baza mandatului reprezentativ iar nu imperativ, membrul Consiliului Superior al Magistraturii este alesul şi reprezentantul tuturor magistraţilor în organul colegial din care acesta face parte. Astfel, în cadrul mandatului acordat, alegătorii nu stabilesc sarcinile membrului ales, ci îl autorizează să îi reprezinte în cadrul şi în limitele prevăzute de lege.

De asemenea, în vederea exercitării depline şi complete a dreptului de vot în cadrul Plenului şi/sau Secţiilor, membrul ales al Consiliului Superior al Magistraturii are obligaţia de a reprezenta interesele generale ale sistemului judiciar, cu examinarea inclusiv a sugestiilor şi observaţiilor primite din partea oricărui magistrat, neputându-i-se impune, însă conformarea la o anumită solicitare ori orientare.

Evaluarea în ansamblu a problematicilor cu care se confruntă sistemul judiciar, precum şi conturarea unei anumite viziuni asupra acestuia sunt şi trebuie să rămână circumscrise cadrului legal, fiecare autoritate, instituţie ori  asociaţie profesională implicate în acest proces complex având îndatorirea să respecte limitele prevăzute de lege şi să colaboreze loial instituţional.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 03.05.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii