Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
ART. 5 din Legea nr.544/2001 prevede:
    (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 
Dată publicare: 03.05.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii