Concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii

Rezultatul final al concursului Rezultatul interviului - referent treapta 1A Rezultatul etapei a II-a a concursului: Proba scrisă - referent treapta 1A, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor Rezultatul etapei a II-a a concursului: Proba scrisă - referent treapta 1A Barem de notare - referent treapta 1A Subiecte de concurs - referent treapta 1A Tabel cu candidaţii care au depus cereri de participare,după reluarea concursului pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta IA din cadrul Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă - Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă Anunţ privind susţinerea probei scrise pentru candidaţii care au depus cereri după reluarea concursului pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta IA din cadrul Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă - Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă Rezultatul final al concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de consilier gradul II din cadrul Direcţiei economice şi administrativ - Serviciul administrativ şi aprovizionare Rezultatul interviului Anunt privind reluarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta IA din cadrul Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă - Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă Rezultatul probei scrise a concursului Rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de consilier gradul II din cadrul Direcţiei economice şi administrativ - Serviciul administrativ şi aprovizionare Anunţ privind suspendarea concursului pentru ocuparea, pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de referent treapta IA din cadrul Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă - Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă Subiecte de concurs - consilier gradul II Barem de notare - consilier gradul II Subiecte de concurs - referent treapta IA Barem de notare - referent treapta IA Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs, dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor Anuntul privind desfasurarea probei scrise a concursului Repartizarea candidatilor in vederea sustinerii probei scrise Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs Cerere de înscriere - Referent treapta 1A din cadrul Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă - Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă Cerere de înscriere - Consilier gradul II din cadrul Direcţiei economice şi administrativ - Serviciul administrativ şi aprovizionare Calendarul concursului Tematica şi bibliografia de concurs - Referent treapta 1A din cadrul Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă - Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă Tematica şi bibliografia de concurs - Consilier gradul II din cadrul Direcţiei economice şi administrativ - Serviciul administrativ şi aprovizionare Anunţ
Dată publicare: 23.10.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro