Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018
Tabelul cu candidaţii judecători admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 05.07.2018) Tabelul cu candidaţii procurori admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 05.07.2018) Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor la punctaj de către candidaţii judecători (dată publicare: 26.06.2018) Tabelul de clasificare a candidaţilor judecători la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 26.06.2018) Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor la punctaj de către candidaţii procurori (dată publicare: 22.06.2018) Tabelul de clasificare a candidaţilor procurori la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 22.06.2018) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţii judecători la testarea scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane desfăşurată la data de 17 iunie 2018 (dată publicare: 21.06.2018) Tabelul privind rezultatele obţinute de candidaţii procurori la testarea scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane, desfăşurată la data de 17 iunie 2018 (dată publicare: 19.06.2018) Proces - verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - judecători (dată publicare: 19.06.2018) Proces - verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - procurori (dată publicare: 19.06.2018) Barem definitiv - procurori (dată publicare: 19.06.2018) Model contestaţie la barem (dată publicare: 17.06.2018) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare (dată publicare: 17.06.2018) Subiecte şi barem - procurori (dată publicare: 17.06.2018) Subiecte şi barem - judecători (dată publicare: 17.06.2018) Tabelul cu rezultatele candidaţilor judecători în urma susţinerii proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează (dată publicare: 13.06.2018) Anunţ privind programul de desfăşurare a testării scrise privind managementul, comunicarea şi resursele umane (dată publicare: 13.06.2018) Repartizarea candidaţilor judecători pentru susţinerea testării scrise privind managementul, comunicarea şi resursele umane (dată publicare: 13.06.2018) Repartizarea candidaţilor procurori pentru susţinerea testării scrise privind managementul, comunicarea şi resursele umane (dată publicare: 13.06.2018) Tabel privind rezultatele obţinute de candidaţii procurori la proba constând în susţinerea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează (dată publicare: 11.06.2018) TABEL cu rezultatele în urma soluţionării contestaţiilor formulate de candidaţii JUDECĂTORI împotriva calificativului acordat la testarea psihologică, evaluarea capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, precum şi verificarea rezistenţei la stres (dată publicare: 23.05.2018) TABEL cu rezultatele în urma soluţionării contestaţiei formulate de candidatul PROCUROR împotriva calificativului acordat la testarea psihologică, evaluarea capacităţii de a lua decizii şi de a-si asuma răspunderea, precum şi verificarea rezistenţei la stres (dată publicare: 23.05.2018) Repartizarea candidaţilor judecători pentru susţinerea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere (dată publicare: 23.05.2018) Repartizarea candidaţilor procurori pentru susţinerea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere (dată publicare: 23.05.2018) Anunţ privind desfăşurarea reexaminării psihologice (dată publicare: 22.05.2018) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţii judecători la testarea psihologică, evaluarea capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, precum şi verificarea rezistenţei la stres (dată publicare: 21.05.2018) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţii procurori la testarea psihologică, evaluarea capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, precum şi verificarea rezistenţei la stres, de către candidaţii procurori (dată publicare: 21.05.2018) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice (dată publicare: 10.05.2018) Repartizarea în săli a candidaţilor judecători pentru susţinerea testului scris la testarea psihologică (dată publicare: 10.05.2018) Repartizarea în săli a candidaţilor procurori pentru susţinerea testului scris la testarea psihologică (dată publicare: 10.05.2018) Repartizarea candidaţilor judecători pentru susţinerea interviului la testarea psihologică (dată publicare: 10.05.2018) Repartizarea candidaţilor procurori pentru susţinerea interviului la testarea psihologică (dată publicare: 10.05.2018) Lista finală a candidaţilor judecători care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel din perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 10.05.2018) Lista finală a candidaţilor procurori care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel din perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 10.05.2018) Tabel cu candidaţii judecători care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la judecătorii, tribunale şi curţi de apel din perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 20.04.2018) Tabel cu candidaţii procurori care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la judecătorii, tribunale şi curţi de apel din perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 20.04.2018) Anunţ privind rectificarea Listei posturilor de conducere vacante la instanţele judecătoreşti propuse pentru concursul/examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor din perioada 23 martie-28 iunie 2018 (dată publicare: 28.03.2018) Anunțul privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018 (dată publicare: 23.03.2018) Funcțiile de conducere de președinte și vicepreședinte la curțile de apel, tribunale și judecătorii, scoase la concurs (dată publicare: 23.03.2018) Funcțiile de conducere de procuror general, procuror general adjunct, prim-procuror și prim-procuror adjunct la parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătorii, scoase la concurs (dată publicare: 23.03.2018) Tematica şi bibliografia de concurs (dată publicare: 23.03.2018) Calendarul detaliat al concursului/examenului (dată publicare: 23.03.2018) Cererea tip de înscriere pentru candidaţii judecători (dată publicare: 23.03.2018) Cererea tip de înscriere pentru candidaţii procurori (dată publicare: 23.03.2018) Hotărârea Plenului CSM nr. 320 din 27 aprilie 2006 pentru aporbarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare (dată publicare: 23.03.2018)
Dată publicare: 23.03.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii