Skip Navigation Links
Caută în site Caută

Legislaţie

Proiect de Metodologie privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție

În temeiul dispoziţiilor art. 29 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consiliul Superior al Magistraturii supune dezbaterii publice proiectul de Metodologie privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

 Proiect

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Consiliului Superior al Magistraturii, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, pe fax, la nr. 021 311 6937 sau la adresa de e-mail legislatie@csm1909.ro.

 
Ultima actualizare: 24.10.2018 09:17

Ultima actualizare: 08.05.2017 20:42

Ultima actualizare: 02.05.2017 12:05 Detalii

Constitutia României, din 21 noiembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
 • modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003   publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 758/29.10.2003 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Codul Civil - Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Decretul nr. 240/14.04.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 311 din 14.04.2020 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 1 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Civilă - Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 604 din 16.07.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 976 din 22.10.2020 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 310/17.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1074 din 18.12.2018  [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Codul Penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 274/26.11.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1144 din 26.11.2020 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 368/30.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.566 din 17.07.2017  [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Codul de Procedură Penală - Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 284 din 08.12.2020, publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1201 din 09.12.2020  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 454 din 24.06.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 655/24.07.2020  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 215 din 30.12.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1316/30.12.2020  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în H.G. nr. 587/22.07.2020, publicată în Monitorul Oficial nr.679/30.07.2020  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. Nr. 59 din 04.08.2017,  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 648 din 07.08.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr.243 din 20.12.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1035/24.12.2019  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 144 din 12 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Hotararea Guvernului nr. 123 din 7.02.2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • cuprinde modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în H.G.nr. 478/06.07.2016 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 516 din 08 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr.154/24,07.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 623 din 26.07.2019  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 38 din 02.04.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 280/03.04.2020  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 51 din 07.06.1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată
 • Republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 440 din 24.05.2018
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 100 din 01.07.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 579 din 01.07.2020  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Lege nr.188 din 1.11.2000 privind executorii judecătoreşti, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • aprobată prin Legea nr. 246/25.07.2005
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 276/27.11.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1166 din 02.12.2020 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 236 din 05.12.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 993 din 14.12.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]
 • republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 411 din 27.05.2019
 
Ultima actualizare: 02.02.2021 12:08

Atribuţii:
Potrivit articolului 38 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii in materie legislativa:
•    adoptă Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi alte regulamente si hotărâri prevăzute in Legea privind statutul magistraţilor nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi in Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
•    asigura publicarea Codului deontologic al judecătorilor si procurorilor şi a regulamentelor prevăzute la alin. (1) in Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
•    avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;
•    avizeaza proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, in cazurile prevăzute de lege;
•    poate sesiza ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative in domeniul justiţiei
Ultima actualizare: 04.02.2020 14:22

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
- aprobat prin Hotarârea Plen CSM nr. 1073 din 03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1044/10.12.2018  prin care a fost abrogată Hotărârea Plenului CSM nr. 326 din 24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/27.09.2005
- modificat prin Hotărârea Plen CSM nr. 193 din 17.09.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 805/04.10.2019
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 155 din 23.07.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 697/04.08.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
-adoptat prin Hotarârea CSM nr. 327/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/14.09.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef
- aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1074/03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1047/10.12.2018, prin care a fost abrogată Hotărârea Plenului CSM nr. 159/09.03.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 184/21.03.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
- aprobat prin Ordinul nr. 131/04.12.2018 al Inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1038/06.12.2018
- modificat prin Ordinul nr. 62/01.04.2019 al Inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255/03.04.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1027 din 15.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 29.11.2012 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 340 din 29.03.2016. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 20.04.2016
- Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară - Regulament
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare
- aprobat  prin Ordinul inspectorului-şef  nr. 134/10.12.2018, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1049 din 11.12.2018, prin care a fost abrogat  Ordinul inspectorului-şef nr. 24/28.09.2012, cu modificările ulterioare
- modificat prin Ordinul inspectorului-şef nr. 144/14.12.2018, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1066 din 17.12.2018 
- modificat prin Ordinul inspectorului-şef nr. 116/27.10.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1006 din 29.10.2020 
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
-  aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 1375/17.12.2015, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 970/28.12.2015, prin care se abroga Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotararea CSM nr. 387/22.09.2005
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 141/07.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 130/20.02.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 733/07.05.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 372/08.05.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Dispozitivul consolidat al Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1151/2015 - cuprinde rubricile registrelor care se țin pentru evidența activității instanțelor, prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hot. Plen CSM nr.1375/2015 Descarcă
Arhivă* Descarcă

Regulamentul de ordine interioară al parchetelor
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 947 din data de 14 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1004 din 13.12.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate
-adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 89/23.01.2014 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 77 din 31.01.2014
- cuprinde modificările aduse actului oficial prin Legea nr. 145/22.07.2019 publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 631 din 30.07.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind examenul de capacitate a judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari
- aprobat prin Hotărârea nr. 103/4.06.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527 din 27 iunie 2019, prin care a fost abrogat Regulamentul privind examenul de capacitate a judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea nr.581, din 14 septembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.789 din 19.09.2006
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru Judecători nr. 1348 din data de 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 768 din 23.09.2019
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1032/23.07.2020. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693 din 03.08.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 681 din data de 23 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 639 din 1.08.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 74/31.01.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 112 din 13.02.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 580/26.06.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 481 din 13.07.2012.
- modificat  şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 1130/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 890 din 27.12.2012
- modificat şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 873/20.08.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 581 din 12.09.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1051/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 569/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 445/15.06.2017
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 681/29.06.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 493/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii
-aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători  nr. 188/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 179/04.03.2020, prin care a fost abrogată Hotărârea Secției pentru judecători nr. 573/10.04.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 279/11.04.2019.
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii
- aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 219 din 10 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226/20.03.2020 prin care  a fost abrogat regulamentul adoptat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 234 din 09 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 279/11.04.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor si procurorilor
- adoptat prin Hotărârea CSM nr.676/4.10.2007, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 814/29.11.2007  de abrogare a  Hotarârii CSM nr. 324/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 823/12.09.2005 *Anexele sunt publicate în Monitorul Oficial Partea I-a bis, nr. 814/29.11.2007 - modificat şi completat prin Hotărârea CSM nr. 79/24.01.2008, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr.115/139.02.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 837/30.09.2010, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 706/ 22.10.2010  - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 839/30.09.2010 pentru aprobarea fişelor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, a modelului orientativ al raportului de evaluare şi a modelului orientativ al procesului-verbal anual de evaluare
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 144/01.03.2012, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 199/ 27.03.2012
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr.1157/3.11.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 858/ 18.11.2015 
- republicată * Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 918 din 15 noiembrie 2016
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 317/20.03.2018, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 304/04.04.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 862/03.07.2014  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 533 din 17.07.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 322/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 816/8.09.2005
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 2223/17.12.2009, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 12/08.01.2010
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1081/8.10.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 669/31.10.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 503/26.04.2016. publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 381/19.05.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Regulamentul privind transferul judecătorilor 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1347 din 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.769 din 23.09.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Metodologia privind detaşarea şi delegarea judecătorilor 
-aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1350 din 17 septembrie 2019
Regulamentul privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 817 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 845 din 17.10.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
- aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 910 din 19.09.2018, publicată în Monitorul Oficial  Partea I, nr. 812 din 21.09.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 
- aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 911 din 19.09.2018,  publicată în Monitorul Oficial  Partea I, nr. 812 din 21.09.2018
- modificat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1044 din 13.11.2018, publicată în Monitorul Oficial  Partea I, nr. 978 din 19.11.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
- aprobat prin Hotarârea C.S.M.. nr. 176/06.02.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr. 577/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Metodologia privind numirea în funcţia de judecător în condiţiile art. 331 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în funcţia de magistrat-asistent în condiţiile art. 67 alin. (5), precum şi reîncadrarea în funcţia de judecător ori magistrat-asistent în condiţiile art. 83 alin. (3) din aceeaşi lege
- aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a C.S.M. nr. 49 din 17 ianuarie 2019
Metodologia privind numirea în funcţia de procuror în condiţiile art. 331 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reîncadrarea în funcţia de procuror în condiţiile art. 83 alin. (3) din aceeaşi lege 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 210 din 1 aprilie 2019
Metodologia privind numirea procurorilor în funcţia de judecător ​​​​​​
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 695 din 28 mai 2019
Metodologia privind numirea judecătorilor în funcţia de procuror 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 816 din 1 octombrie 2019
Metodologia privind menţinerea în funcţia de procuror, în condiţiile art. 83, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările şi completările ulteriroare

Metodologia privind procedura de concurs pentru numirea  procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Regulament privind concediile judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 325/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 422/14.06.2007, publicată în Monitorul Oficial Pertea I, nr. 421/25.06.2007; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 729/10.07.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 602/12.08.2008; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 632/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 274/28.04.2009. - completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 596/01.07.2010, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 498/19.07.2010.
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 832/15.11.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/15.11.2011.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 693/18.06.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 487/1.07.2014.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 327/07.04.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 287/28.04.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1324/08.12.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 974/29.12.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 712/16.06.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527/13.07.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1189/06.10.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 891/8.11.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1637/20.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1051/27.12.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 179/28.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 204/24.03.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 708/14.06.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 557/3.07.2018
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1069/03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1054/13.12.2018
modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 26/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 193/10.02.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 127/1.03.2007, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr.193/21.03.2007 de abrogarea a Hotarârii C.S.M. nr. 320/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr. 850/20.09.2005. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 452/21.06.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530/06.08.2007. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 81 din 24.01.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 89/05.02.2008. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 912 din 25.09.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 734/30.10.2008, în sensul abrogării art. 19 din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1485 din 17.12.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 896/30.12.2008, în sensul abrogării alineatului (4) din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49 din 23.01.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 104/21.02.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1585 din 15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1072/30.12.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 943 din 11.10.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 888/22.10.2018
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 286 din 18.12.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 6/07.01.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind admiterea la Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea nr. 119/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 708 din 16.07.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 91/21.05.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 455/06.06.2019, (prin aceeaşi hotărâre a fost abrogată  Hotărârea C.S.M. nr. 439/15.06.2006 de adoptare a Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560/28.06.2006, cu  modificările şi completările ulterioare)
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură
- aprobat prin Hotărârea nr. 120/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 709 din 16.07.2021, prin care a fost abrogat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea nr. 192/17.09.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 806 din 04.10.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 293/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 288/2.05.2007 de abrogare  a Hotărârii C.S.M. nr. 307/17.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 779/26.08.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1121/23.10.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 824/08.12.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1789/15.10.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 732/28.10.2009
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1255/20.11.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 7/06.01.2015 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr.477/13.05.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 359/25.05.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1052/13.10.2015,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.570/09.05.2017,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 430 din 12.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind promovarea în funcţia de prim magistrat-asistent şi magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.292/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 288/2.05.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 585/8.12.2005 , publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1164/22.12.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Metodologia privind menţinerea în funcţia de judecător, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile art. 83 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu
-  aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 140 din 6 februarie 2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri
- aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1296 din 14 decembrie 2017, prin care a fost abrogată Hotărârea nr. 335 din 13 martie 2014 a Plenului C.S.M. pentru aprobarea   Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni
 
Arhivă* Descarcă

 
Ultima actualizare: 26.07.2021 09:41

Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 183/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 257/17.04.2007  de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 94/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 394/17.04.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 378/19.05.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 380/06.06.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 459/30.06.2011 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 549/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 367/20.06.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 549 bis/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 457/24.07.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 894/15.09.2015 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 745/06.10.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1478/19.12.2017 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 30/12.01.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 173/22.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 246/12.04.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 91/2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 266/31.03.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 625/13.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6/04.01.2008
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 550/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370/21.06.2013
- modificat şi completat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 546/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418/5.06.2014
- modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 1047/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861/19.11.2015 - modificat prin  Hotărârea C.S.M. nr. 567/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 445/15.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 126/1.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 233/4.04.2007; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 634/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/4.05.2009 - modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1171/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891/27.12.2012 
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 551/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370/21.06.2013   
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 866/03.07.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541/22.07.2013 
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 53/15.01.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 105/10.02.2015
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 185/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 93/16.03.2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005; - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 597/26.03.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 252/15.04.2009;
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 819/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704/15.10.2012;
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 552/04.06.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 375/25.06.2013
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 232/06.03.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 191/18.03.2014
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 819/11.07.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693/08.08.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 184/29.03.2007,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 92/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005;
- modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 803/18.09.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 682/02.10.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 181/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.251/16.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 108/23.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.304/12.04.2005 cu modificările şi completările ulterioare; - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 635/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.306/11.05.2009.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 830/15.11.2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.852/02.12.2011.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 142/01.03.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.178/20.03.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 994/23.10.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.746/06.11.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1095/28.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891 /27.12.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 50/23.01.2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86/08.02.2013
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1264/24.11.2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 971/29.12.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 820/11.07.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693/08.08.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 182/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253/16.04.2007 - modificat şi completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 633/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 287/04.05.2009
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 140/07.02.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/23.02.2017
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 295/20.03.2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304/04.04.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.186/29.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.255/17.04.2007 de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 95/16.03.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/31.03.2005 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 653/20.09.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695 din 12.10.2007. de abrogare a alin. (1) al art. 7 din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 163/04.03.2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 08.04.2010. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49/19.01.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 din 16.03.2012
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 713/16.06.2016. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 527 din 13.07.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1309/27.10.2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 14.11.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1069/03.12.2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1054 din 13.12.2018
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 27/20.02.2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 193 din 10.02.2020
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 217/12.11.2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1132 din 25.11.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

 
Ultima actualizare: 02.02.2021 12:49

Ultima actualizare: 03.05.2017 08:44 Detalii

Ultima actualizare: 03.05.2017 08:47 Detalii

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro