Regulamente în aplicarea Legilor nr. 303, 304 şi 317/2004

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
- aprobat prin Hotarârea Plen CSM nr. 1073 din 03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1044/10.12.2018  prin care a fost abrogată Hotărârea Plenului CSM nr. 326 din 24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/27.09.2005
- modificat prin Hotărârea Plen CSM nr. 193 din 17.09.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 805/04.10.2019
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 155 din 23.07.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 697/04.08.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
-adoptat prin Hotarârea CSM nr. 327/24.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 828/14.09.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef
- aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1074/03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1047/10.12.2018, prin care a fost abrogată Hotărârea Plenului CSM nr. 159/09.03.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 184/21.03.2012
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
- aprobat prin Ordinul nr. 131/04.12.2018 al Inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1038/06.12.2018
- modificat prin Ordinul nr. 62/01.04.2019 al Inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255/03.04.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1027 din 15.11.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 29.11.2012 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 340 din 29.03.2016. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 302 din 20.04.2016
- Regulament privind normele pentru efectuarea lucrărilor de Inspecţia Judiciară - Regulament
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare
- aprobat  prin Ordinul inspectorului-şef  nr. 134/10.12.2018, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1049 din 11.12.2018, prin care a fost abrogat  Ordinul inspectorului-şef nr. 24/28.09.2012, cu modificările ulterioare
- modificat prin Ordinul inspectorului-şef nr. 144/14.12.2018, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1066 din 17.12.2018 
- modificat prin Ordinul inspectorului-şef nr. 116/27.10.2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1006 din 29.10.2020 
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
-  aprobat prin Hotararea C.S.M. nr. 1375/17.12.2015, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 970/28.12.2015, prin care se abroga Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotararea CSM nr. 387/22.09.2005
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 141/07.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 130/20.02.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 733/07.05.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 372/08.05.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Dispozitivul consolidat al Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1151/2015 - cuprinde rubricile registrelor care se țin pentru evidența activității instanțelor, prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hot. Plen CSM nr.1375/2015 Descarcă
Arhivă* Descarcă

Regulamentul de ordine interioară al parchetelor
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 947 din data de 14 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1004 din 13.12.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate
-adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 89/23.01.2014 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 77 din 31.01.2014
- cuprinde modificările aduse actului oficial prin Legea nr. 145/22.07.2019 publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 631 din 30.07.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind examenul de capacitate a judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari
- aprobat prin Hotărârea nr. 103/4.06.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527 din 27 iunie 2019, prin care a fost abrogat Regulamentul privind examenul de capacitate a judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea nr.581, din 14 septembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.789 din 19.09.2006
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru Judecători nr. 1348 din data de 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 768 din 23.09.2019
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1032/23.07.2020. publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 693 din 03.08.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 681 din data de 23 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 639 din 1.08.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 74/31.01.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 112 din 13.02.2012.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 580/26.06.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 481 din 13.07.2012.
- modificat  şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 1130/13.12.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 890 din 27.12.2012
- modificat şi completata prin Hotărârea C.S.M. nr. 873/20.08.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 581 din 12.09.2013
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1051/13.10.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 569/09.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 445/15.06.2017
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 681/29.06.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 493/29.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi revocarea din aceste funcţii
-aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători  nr. 188/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 179/04.03.2020, prin care a fost abrogată Hotărârea Secției pentru judecători nr. 573/10.04.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 279/11.04.2019.
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor şi revocarea din aceste funcţii
- aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 219 din 10 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226/20.03.2020 prin care  a fost abrogat regulamentul adoptat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 234 din 09 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 279/11.04.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor si procurorilor
- adoptat prin Hotărârea CSM nr.676/4.10.2007, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 814/29.11.2007  de abrogare a  Hotarârii CSM nr. 324/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 823/12.09.2005 *Anexele sunt publicate în Monitorul Oficial Partea I-a bis, nr. 814/29.11.2007 - modificat şi completat prin Hotărârea CSM nr. 79/24.01.2008, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr.115/139.02.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 837/30.09.2010, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 706/ 22.10.2010  - modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 839/30.09.2010 pentru aprobarea fişelor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, a modelului orientativ al raportului de evaluare şi a modelului orientativ al procesului-verbal anual de evaluare
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 144/01.03.2012, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 199/ 27.03.2012
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 654/10.06.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 375/ 25.06.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 881/20.08.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 577/ 10.09.2013
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1409/10.12.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 18/10.01.2014
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 193/03.03.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 215/31.03.2015
- modificat şi completat prin Hotărârea Plenului CSM nr.1157/3.11.2015, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 858/ 18.11.2015 
- republicată * Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.157/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 918 din 15 noiembrie 2016
- modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 317/20.03.2018, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 304/04.04.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 862/03.07.2014  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 533 din 17.07.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 322/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 816/8.09.2005
- modificat prin Hotarârea C.S.M. nr. 2223/17.12.2009, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 12/08.01.2010
- completat prin Hotarârea C.S.M. nr. 1081/8.10.2013, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 669/31.10.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 503/26.04.2016. publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 381/19.05.2016
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Regulamentul privind transferul judecătorilor 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1347 din 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.769 din 23.09.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Metodologia privind detaşarea şi delegarea judecătorilor 
-aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1350 din 17 septembrie 2019
Regulamentul privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 817 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 845 din 17.10.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie
- aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 910 din 19.09.2018, publicată în Monitorul Oficial  Partea I, nr. 812 din 21.09.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul privind numirea, continuarea activităţii şi revocarea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 
- aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 911 din 19.09.2018,  publicată în Monitorul Oficial  Partea I, nr. 812 din 21.09.2018
- modificat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 1044 din 13.11.2018, publicată în Monitorul Oficial  Partea I, nr. 978 din 19.11.2018
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari
- aprobat prin Hotarârea C.S.M.. nr. 176/06.02.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr. 577/06.05.2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 380/22.05.2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Metodologia privind numirea în funcţia de judecător în condiţiile art. 331 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în funcţia de magistrat-asistent în condiţiile art. 67 alin. (5), precum şi reîncadrarea în funcţia de judecător ori magistrat-asistent în condiţiile art. 83 alin. (3) din aceeaşi lege
- aprobată prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a C.S.M. nr. 49 din 17 ianuarie 2019
Metodologia privind numirea în funcţia de procuror în condiţiile art. 331 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reîncadrarea în funcţia de procuror în condiţiile art. 83 alin. (3) din aceeaşi lege 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 210 din 1 aprilie 2019
Metodologia privind numirea procurorilor în funcţia de judecător ​​​​​​
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 695 din 28 mai 2019
Metodologia privind numirea judecătorilor în funcţia de procuror 
-aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 816 din 1 octombrie 2019
Metodologia privind menţinerea în funcţia de procuror, în condiţiile art. 83, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările şi completările ulteriroare

Metodologia privind procedura de concurs pentru numirea  procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Regulament privind concediile judecătorilor şi procurorilor
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 325/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial Partea I, nr. 815/8.09.2005; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 422/14.06.2007, publicată în Monitorul Oficial Pertea I, nr. 421/25.06.2007; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 729/10.07.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 602/12.08.2008; - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 632/02.04.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 274/28.04.2009. - completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 596/01.07.2010, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 498/19.07.2010.
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 832/15.11.2011, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 867/15.11.2011.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 693/18.06.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 487/1.07.2014.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 327/07.04.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 287/28.04.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1324/08.12.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 974/29.12.2015.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 712/16.06.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 527/13.07.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1189/06.10.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 891/8.11.2016.
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1637/20.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1051/27.12.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 179/28.02.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 204/24.03.2017
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 708/14.06.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 557/3.07.2018
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1069/03.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1054/13.12.2018
modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 26/20.02.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 193/10.02.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 127/1.03.2007, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr.193/21.03.2007 de abrogarea a Hotarârii C.S.M. nr. 320/24.08.2005, publicată în Monitor Oficial, Partea I, nr. 850/20.09.2005. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 452/21.06.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530/06.08.2007. - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 81 din 24.01.2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 89/05.02.2008. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 912 din 25.09.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 734/30.10.2008, în sensul abrogării art. 19 din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii. - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1485 din 17.12.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 896/30.12.2008, în sensul abrogării alineatului (4) din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.
- completat prin Hotărârea C.S.M. nr. 49 din 23.01.2013, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 104/21.02.2013
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1585 din 15.12.2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1072/30.12.2016
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 943 din 11.10.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 888/22.10.2018
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr. 286 din 18.12.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 6/07.01.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind admiterea la Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea nr. 119/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 708 din 16.07.2020
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii
- adoptat prin Hotărârea C.S.M. nr. 91/21.05.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 455/06.06.2019, (prin aceeaşi hotărâre a fost abrogată  Hotărârea C.S.M. nr. 439/15.06.2006 de adoptare a Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 560/28.06.2006, cu  modificările şi completările ulterioare)
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură
- aprobat prin Hotărârea nr. 120/16.07.2021, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 709 din 16.07.2021, prin care a fost abrogat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea nr. 192/17.09.2019 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 806 din 04.10.2019
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr. 293/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 288/2.05.2007 de abrogare  a Hotărârii C.S.M. nr. 307/17.08.2005, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 779/26.08.2005 cu modificările şi completările ulterioare - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1121/23.10.2008, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 824/08.12.2008 - modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1789/15.10.2009, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 732/28.10.2009
- modificat şi completat prin Hotărârea C.S.M. nr.1255/20.11.2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 7/06.01.2015 - modificat  prin Hotărârea C.S.M. nr.477/13.05.2015, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 359/25.05.2015
- modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.1052/13.10.2015,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 861 din 19.11.2015 - modificat prin Hotărârea C.S.M. nr.570/09.05.2017,publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 430 din 12.06.2017
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind promovarea în funcţia de prim magistrat-asistent şi magistrat-asistent şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- adoptat prin Hotarârea C.S.M. nr.292/19.04.2007, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 288/2.05.2007, de abrogare a Hotărârii C.S.M. nr. 585/8.12.2005 , publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1164/22.12.2005
Document - Sursa Eurolex Descarcă
Metodologia privind menţinerea în funcţia de judecător, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile art. 83 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Inaltei Curţi de Casaţie si Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu
-  aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 140 din 6 februarie 2014
Document - Sursa Eurolex Descarcă

Regulament privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri
- aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1296 din 14 decembrie 2017, prin care a fost abrogată Hotărârea nr. 335 din 13 martie 2014 a Plenului C.S.M. pentru aprobarea   Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni
 
Arhivă* Descarcă

 
Dată publicare: 17.04.2017 01:00:00

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro