Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Proiecte de acte normative
Proiect Regulament de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor (data publicării: 16 martie 2007) [Descarcă]

Proiectul Ordonanţei Guvernului privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi alte categorii de personal din sistemul justiţiei
  • Propunerile formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi de instanţele judecătoreşti [Descarcă]

Atribuţii:
Potrivit articolului 39 din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completsrile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii in materie legislativa:
  • adopta Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea privind statutul magistraailor nr. 303/2004 si in Legea privind organizarea judiciara nr. 304/2004;
  • asigura publicarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor si a regulamentelor prevazute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;
  • avizeaza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti;
  • avizeaza proiectele de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege;
  • poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei.
 
Dată publicare: 18.04.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii