Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Acte normative privind sistemul judiciar român
Constitutia României, din 21 noiembrie 1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
 • modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003   publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 758/29.10.2003 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Codul Civil - Legea nr. 287 republicată, din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Decretul nr. 240/14.04.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 311 din 14.04.2020 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 1 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Noul Cod de Procedură Civilă - Legea nr. 134 republicată, din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 874 din 18.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 2 din 03.01.2019    [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 310/17.12.2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1074 din 18.12.2018  [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Codul Penal - Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr. 28/18.03.2020, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 228 din 20.03.2020 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 368/30.05.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.566 din 17.07.2017  [Descarcă - document sursă Eurolex]

- - - - - Codul de Procedură Penală - Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în D.C.C. nr. 535 din 24.09.2019, publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1026 din 20.12.2019  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 85 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 239 din 19.12.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1024/19.12.2019 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 239 din 19.12.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1024/19.12.2019 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. nr.12 din 5.03.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 185/07.03.2019 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în O.U.G. Nr. 59 din 04.08.2017,  publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 648 din 07.08.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr.243 din 20.12.2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1035/24.12.2019  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 144 din 12 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Hotararea Guvernului nr. 123 din 7.02.2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • cuprinde modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în H.G.nr. 478/06.07.2016 publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 516 din 08 iulie 2016 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr.154/24,07.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 623 din 26.07.2019  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea notarilor publici şi a activităţilor notariale nr. 36/1995, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 38 din 02.04.2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 280/03.04.2020  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 51 din 07.06.1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată
 • Republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 440 din 24.05.2018
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 142/18.07.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 598 din 19.07.2019  [Descarcă - document sursă Eurolex]

Lege nr.188 din 1.11.2000 privind executorii judecătoreşti, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • aprobată prin Legea nr. 246/25.07.2005 
  cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 129/11.07.2019, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 589 din 18.07.2019 [Descarcă - document sursă Eurolex]

Legea nr. 302 din 28 iunie 2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată
 • cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 236 din 05.12.2017, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 993 din 14.12.2017 [Descarcă - document sursă Eurolex]
 • republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 411 din 27.05.2019
 
Dată publicare: 19.04.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii