Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Avizul C.5.M.: Aviz negativ prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 39 din 5 martie 2019, pentru considerentele prevăzute în Anexă.
Dată publicare: 18.04.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii