Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri pentru aplicarea de către România a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)
Instituţia care solicită avizul: Ministerul Justiţiei
Dată publicare: 18.04.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii