Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Instituţia care solicită avizul: Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

Avizul C.S.M.: Aviz negativ prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 940  din 11 octombrie 2018, pentru considerentele prezentate în Anexă.

Dată publicare: 21.12.2018 09:02:00

Harta CSM

Mergi la începutul paginii