Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Achiziţie de servicii de editare, machetare şi tipărire - Servicii de editare, machetare şi tipărire în cadrul proiectului “TAEJ-Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS+ 118765, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
Dată publicare: 22.05.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii