Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Achizitie de servicii constând în dezvoltarea unei metodologii pentru crearea unui modul informatic de tip horizon scanning și analiză media - Servicii constând în dezvoltarea unei metodologii pentru crearea unui modul informatic de tip horizon scanning și analiză media în cadrul proiectului “TAEJ-Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS+ 118765, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020
Dată publicare: 11.04.2019

Harta CSM

Mergi la începutul paginii